OGLASNA TABLA – INFO
FOTO RAZGLEDNICA Uncategorized UŽIČKE VESTI

Užički Crveni krst – Heroji vanrednog stanja

Od početka Vanrednog stanja zbog pandemije COVID 19, organizacija Crvenog krsta Užice stavila je na raspolaganje sve svoje kapacitete kako bi se život normalno odvijao za sve sugrađane, a naročito za one najstarije.

Za sve ovo vreme, volonteri su poklonili preko 6000 sati svoga angažovanja, a na terenu je sa distribucijom osnovnih životnih namirnica i humanitarnom pomoći podeljeno oko 36000 kilograma i pređeno preko 7000km. Korisnici narodne kuhinje svaki dan imali su obezbeđene obroke. Ukupno je podeljeno 12600 obroka na distributivnim punktovima, plus, 1647 na kućnu adresu.

U „vikend“ akcijama u periodu od 4 do 7 ujutru kada su naši sugrađani stariji od 65 godina mogli da nabavljaju namirnice, asistirali smo im kako bi to bezbedno obavili, a ukupno njih 16239 dolazilo je u nabavku. Na terenu i iz Call centra, svakodnevno je realizovana aktivnost psiho – socijalne podrške, kako bi građani što bolje podneli izolaciju, a ukupno je ostvareno 377 poziva.

Aktivnosti Crvenog krsta Užice i dalje traju na terenu, statističke brojke se još uvek sabiraju, ali nakon ukidanja vanrednog stanja, život se polako vraća u normalu.

Crveni krst Užice zato želi da iskoristi priliku da se zahvali pre svega, građanima koji su pokazali veliku solidarnost i humanost u toku svih osam nedelja, Gradskom štabu za vanredne situacije, saradnicima, medijima, prijateljima i donatorima koji su dali nemerljiv doprinos svima i olakšali nam da realizujemo naše aktivnosti. Najveću zahvalnost dugujemo našim VOLONTERIMA, tihim herojima, koji su svoje slobodno vreme poklonili gradu Užicu i njegovim građanima.

IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA TOKOM VANREDNOG STANjA

U PERIODU 15.03.-06.05.2020.GOD.

Republika Srbija je 15.03.2020. godine proglasila vanredno stanje na celoj teritoriji Republike Srbije. Prva vanredna sednica gradskog štaba u Užicu održana je 16.03.2020 godine u 10:00 časova.

Sve svoje kapacitete materijalne i ljudske kako zaposlenih tako i volontera Crveni krst Užice stavio je na raspolaganje gradskom štabu grada Užica. Gradski štab je naložio Crvenom krstu Užice da u svojim prostorijama otvori kol centar koji će raditi u terminu od 7-20 časova svakog dana ( i subotom i nedeljom ) dok traje vanredna situacija.

Svi naši sugrađani koji su pozvali kol centar mogli su da dobiju odgovor na sva pitanja u vezi vanrednog stanja. Najviše poziva je bilo od strane naših starijih sugrađana, starijih od 65 godina koji nisu mogli da napuste svoje domove. Telefoni kol centra su 031-523-226, 031-513-561.

Na prvoj sednici štaba osnovanno je više timova koji su funkcionisali po resorima kako bi zadovoljili potrebe građana i kako bi grad funkcionisao u vreme vanrednog stanja. Tim za ekonomska pitanja sugrađana činili su Vidoje Drndarević ispred grada Užica, Ana Urošević direktor Centra za socijalni rad i Dragomir Ćitić sekretar Crvenog krsta Užice, vođa tima Vidoje Drndarević.

Uloga tima bila je da se socijalno najugroženijim, starijim preko 65 godina i svim sugrađanima koji su u izolaciji obezbedi hrana u vidu namirnica ili kuvanog obroka.

Crveni krst je istog dana 16.03. angažovao sve svoje ljudske resurse , okupio volontere i uradio kratku obuku bacivši akcenat na bezbednost , kako ne bi došlo do zaraze na terenu prilikom kontakta sa sugrađanima kojima je naša pomoć bila neophodna.

Moramo naglasiti da su naša ciljna grupa bili sugrađani preko 65 godina, koji nisu imali pravo izlaska iz svojih domova i nisu imali svoju decu ni bližu rodbinu da im pomognu u kupovini namirnica i lekova.

Centar za pozive (Call centar)

Kako bi se građanima Užica omogućila što bolja dostupnost informacija vezanih za pandemiju virusa Kovid 19, organizacija Crvenog krsta Užice je po nalogu Gradskog štaba za vanredne situacije, formirala Centar za poziv (Call centar) sa dva telefonska broja koja su javnosti bila dostupna na svim medijima i društvenim mrežama. Centar za pozive imao je zadatak da građanima pruži informacije i podršku o novonastaloj situaciji. Neke od usluga bile su informacije kako se ponašati u toku pandemije i zaštiti od virusa, kao i da se informišu o brojevima telefona drugih službi ukoliko su im potrebni (Dom dravlja, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Gradska uprava, Opšta bolnica, Javna preduzeća). Centar za pozive informisao je i građane o uslugama Crvenog krsta: uslugama narodne kuhinje, paketima pomoći za socijalno ugrožene, nabavku osnovnih životnih namirnica i lekova, akcije dobrovoljnog davanja krvi, psihosocijalne podrške,…         
– Oprerater na dolaznom pozivu bio je zaposleno lice Crvenog krsta koje je građanima davalo sve servisne informacije o uslugama, vodio evidencije o broju poziva i bilo dežurno lice u organizaciji.     
– Operater broj dva, bio je vololonter koji je primao pozive koji su sadržali narudžbine građana za nabavku osnovnih životnih namirnica i lekova, psihosocijalnu podršku, podizanje penzija, plaćanje računa,…
– Opreater broj tri je pripremao radne naloge koji su slati putem emaila apotekama i prodavnicama. On je imao zadatak da komunicira između korisnika i naših saradnika na terenu i institucija. Proveravao je informacije o lekovima u apotekama, o terapijama sa lekarima Doma zdravlja kao i o određenim vrstama namirnica sa marketima i drugim prodavnicama.      
– Centar za poziv (Call centar) imao je koordinatno operativnu ulogu svih timova Crvenog krsta na terenu, gde je koordinirao njihov rad i vodio svu potrebnu dokumentaciju. Pozicija operatera broj četiri koordinarala je mobilne timove na terenu i prosleđivala im sve potrebne informacije. Određivala rute i pravce kretanja, prioritete u nabavci i prikupljala sve povratne informacije timova,a sve to beležila u dnevnu dokumentaciju i izveštaje. Zadatak ovog operatera bio je i održavanje interne radio veze Crvenog krsta.         

Prosečno je bilo angažovano po šest mobilnih timova od čega su neki od njih realizovali program narodne kuhinje, a drugi ostale aktivnosti na terenu.Timovi su se sastojali najmanje tri člana, jednog vozača i dva volontera. Pored timova koji su koristili automobile, postojali su i volonteri koji su pešice i biciklama dolazili do sugrađana, a oni su najčešće funkcionisali u parovima.

Snadbevanje sugrađana

Snadbevanje sugađana odvijalo se u više pravaca i to:

Narudžbine i kupovina hrane i lekova za najstarije sugrađane i građane u izolaciji
Podela kuvanih i suvih obroka na kućnu adresu licima starijim od 65 godina
Podela kuvanih i suvih obroka na distributivnim mestima
Podela lanč paketa hrane i higijene za najugroženije po spisku Centra za socijalni rad
Transport osoba starijih od 65 godina
Podizanje penzija i drugih primanja
Jutarnje vikend akcije u marketima
Pomoć oko kuće
Psihosocijalna podrška za najstarije i usamljene
Davanje krvi u prostorijama Crvenog krsta
Donatori

Narudžbine i kupovina hrane i lekova za najstarije sugrađane i građane u izolaciji

Nabavka osnovnih životnih namirnica i lekova započinjala je odlaskom u apoteku ili market gde su se artikli nalazili pripremljeni.Timovi su na licu mesta proveravali da li je sve na spisku i preuzimali dva računa. Fiskalni račun odlazio je korisniku, dok je njegova kopija zadržavana i kasnije zavođena u bazi. Timovi kada dolaze na adresu, prvo prolaze kroz bezbednosnu proceduru sa sugrađanima. To podrazumeva informacije o rastojanju, korišćenje zaštitne opreme i dezinfekciji na terenu. Potom se izvrši razmena naručenih stvari, izvrši se naplata i potpis na kopiju računa što je i dokaz da je korisnik primio robu. Nakon završene primopredaje, Centru se prijavljuje tačno vreme dostave i broj tima koji je to učinio, sve se evidentira i timu se daje sledeći radni nalog.    

Podela kuvanih i suvih obroka na kućnu adresu licima starijim od 65 godina

U skladu sa odgovorom organizacije Crvenog krsta Užice na proglašeno Vanredno stanje u Republici Srbiji i zabrani vlade za izlaske starijim licima iz svojih domova, naša organizacija prilagodila je i rad Narodne kuhinje u skladu sa preporukama koje se odnose na pandemiju virusa COVID 19. Zbog nemogućnosti korisnika koji su starija lica (preko 65 god.) i zdravstveno osetnjiva lica, da dolaze na distributivne punktove, naša organizacija je organizovala volonterske timove, koji su obroke dostavljali korisnicima na kućnu adresu.

Podeljena je teritorija gde su tri mobilna volonterska tima sa po tri člana i tri vozila, vršila  distribuciju po gradu i okolini,  za 85 domaćinstava. Hrana je prevožena u vozilima, pri čemu je vođeno posebno računa o načinu transporta i sanitarnim uslovima u vozilu. Volonteri koji su radili distribuciju obroka na terenu, brinuli su se o sanitarnim uslovima, kako bi se hrana korisnicima dopremala na najbezbedniji način. Kako je sam povod cele priče bila epidemiološka situacija, sami volonteri  bili su zaštićeni sigurnosnim maskama, zaštitnim rukavicama i naočarima, kako bi se sprečile infekcije korona virusom. Korisnicima Narodne kuhinje koji nisu imali svoja zaštitna sredstva, volonteri su im davali maske i rukavice, kako bi maksimalno bila onemogućena verovatnoća infekcije virusom obe strane. Sama isporuka obroka, vršena je do kućnog praga, gde su korisnici preuzimali obroke, uz maksimalno poštovanje dozvoljene distance sa volonterima Crvenog krsta. Korisnicima su deljeni kuvani i suvi obroci, za tri dana (dva kuvana i jedan suvi), kako bi se kontakti smanjili na minimum. Sam rad volontera na terenu, bio je vrlo dragocen za korisnike, jer im je, kako su to oni govorili, Crveni krst bio jedina veza sa svetom. Od volontera su dobijali informacije o svim merama koje su propisane za suzbijanje epidemije, o načinima zaštite i kako da upotpune svoje vreme koje provode u samoći. Korisnici su ka volonterima prosleđivali svoje spiskove za nabavku lekova i hrane, potrebe za komunikacijom sa izabranim lekarima oko korekcije terapije. Volonteri su te informacije prosleđivali kol centru, koji je organizovao mobilne volonterske timove na terenu koji su bili na usluzi građanima za nabavke hrane i lekova, plaćanje računa, podizanje penzija, iznošenje smeća i dr. Ono što je vrlo bitno timovi za distribuciju obroka, bili su u direktnom kontaktu sa korisnicima, tako da su mogli da prate kakvo je njihovo kako zdravstveno, tako i psihičko stanje. Korisnici su većinom bili članovi samačkih domaćinstava i mere karantina su im teško padale, posebno zbog straha da im se nešto može desiti u zdravstvenom smislu. Takve slučajeve volonteri su odmah prijavljivali stručnoj službi koja se obraćala nadleđnim državnim institucijama za pomoć korisnicima. Čim bi primetili da korisnik ne jede ili čuli da ne koristi redovnu terapiju, volonteri bi takvu situaciju prijavili. Jedan takav slučaj završio se nažalost i kobno, gde su volonteri dolazeći do korinika da mu donesu hranu, posle kucanja i ne odazivanja zatekli korisnika bez znakova života. Odmah su o tome obaveštene nadležne institucije koje su dalje preuzele slučaj.  Da bi se predupredile koliko je to moguće takve situacije, sve osobe kojima je karantin teško padao, volonteri su prijavljivali službi psihosocijalne pomoći Crvenog krsta Užice. Oni su onda stupali u kontakt sa tim korisnicima, preko telefona ili na terenu i pružale im psološku pomoć i negu. Korisnici Narodne kuhinje su im na tome bili veoma zahvalni, jer su imali mogućnost da iznesu nekome svoje strahove i probleme, a da zauzvrat dobiju tople reči podrške volontera psp tima, koji su umeli da pruže pravu utehu i da pronađu rešenje za njihove strahove i probleme.

Sam rad volonterskih timova za podelu obroka na kućne adrese, bio je višestruko koristan za korisnike Narodne kuhinje. Pored toga što im je omogućio da ostanu kod kuće i smanje mogućnost kontakta i infekcije virusom, imao je i kvalitetnu brigu o korisnicima koji mahom žive sami i o njima nema ko da se stara, a volonteri organizacije Crvenog krsta su se maksimalno potrudili i velikog srca prišli svakom od njih, kako bi pronašli odgovor na svako postavljeno pitanje, dali savet za neku nedoumicu i rešenje za savaki problem koji su imali. U toku proglašenog vanrednog stanja na adrese korisnika, distribuirano je 1647 kuvanih obroka i pređeno preko 2000 kilometara.

Podela kuvanih i suvih obroka na distributivnim mestima

Zbog okupljanja ljudi njihovog kretanja rad socijalne kuhinje je radio punim kapacitetom, ali dva puta u sedmici. Kuvani i suvi obroci su se delili ponedeljkom i četvrtkom. Svaki korisnik je dobijao tri obroka – dva kuvana i jedan suvi, tako da je njihov dolazak do kuhinje za uzimanje obroka maksimalno smanjen. U gore navedenom periodu odnosno za vreme vanredne situacije u Užicu i Sevojnu podeljeno je 8.365 obroka. U ovaj broj ne spadaju obroci koji su podeljeni na kućnu adresu.

Podela lanč paketa hrane i higijene  za najugroženije po spisku Centra za socijalni rad

U stanju vanredne situacije potreba za hranom i higijenom od strane socijalno najugroženijih bila je jako izražena. Pakete higijene i hrane koje smo trebali da podelimo za gore navedenu kategoriju nismo mogli uraditi kao do sada , već smo morali napraviti sasvim drugi sistem bez okupljanja velikog broja sugrađana. Pošto smo dobili spiskove od Centra za socijalni rad za gradska i seoska područja pristupili smo podeli. To smo radili na sledeći način:

Centar za socijalni rad je obaveštavao korisnike pomoći u koje vreme i kog dana mogu doći u Crveni krst po pakete, dnevno smo delili do 50 paketa odnosno 10 sugrađana na sat. Stručna služba Crvenog krsta prethodni dan je već pripremila sve naloge , tako da se distribucija odnosno preuzimanje i potpis dešavao u dvorištu Crvenog krsta. Za ovu aktivnost  angažovan je  deo stručne službe i deo volontera. Za socijalno najugroženije preko 65 godina lanč paketi i higijenski paketi dopremani su na kućnu adresu,

Podela u seoskim mesnim zajednicama funkcionisala je na isti način , s tim što su sugrađani stariji od 65 godina dobijali pomoć na kućnu adresu. Ovde smo imali podršku dva auta i dva vozača Javnih preduzeća , Veliki park, Vodovod i Bioktoš.

Takođe, na svakoj distribuciji u svakom selu bili su prisutni predstavnici grada odnosno gradonačelnik sa svojim saradnicima.

Prilikom podele hrane i higijene delili smo maske i rukavice koje je obezbedio grad.

Transport osoba starijih od 65 godina

Transport osoba starijih od 65 godina od jednog mesta na drugo uz poštovanje svih mogućih bezbednosnih procedura. Nakon prijema poziva, volonterski timovi odlazili su na adrese korisnika kako bi pre bilo kakvog transporta izvršili osnovne bezbednosne postupke (dezinfekcija i zaštitna oprema za korisnika). Procenjivalo se da li je korisnik samostalno pokretan, a u slučaju da nije, naši timovi imali su specijalizovana kolica ili nosila, u kojima su se korisnici prevozili / prenosili, a sve sa ciljem kako bi se izbegao svaki suvišan kontakt.   Sugrađani su transportovani u zdravstvene ustanove ili privatne ordinacije, domove kod svojih bližnjih ili u neka seoska područija našeg grada. Pored transporta ljudi, vršena je i dostave hrane, lekova ili zaštitne opreme od jednog do drugog sugrađanina. Najčešće deca šalju svojim roditeljima kuvane obroke, a svi su stariji od 65 godina, pa su usluge timova Crvenog krsta bili od velike važnosti. 

Podizanje penzija i drugih primanja

– Podizanje penzija i drugih primanja građana sa njihovih računa. Ova aktivnost realizvana je uz odgovarajuće ovlašćenje pošte / banke i ličnih dokumenata sugrađana i naših volontera. Pri predaji novca potpisivana je priznanica o transakciji između korisnika i volontera Crvenog krsta Užice.        
U okviru ove aktivnosti, dešavalo se da su, nakon podignute penzije, naši volonteri odlazili i plaćali račune, određeni novac nosili u zalagaonicu ili u menjačnice radi razmene valuta, a sve to praćeno je priznanicama.

Jutarnje vikend  akcije u marketima

 Sugrađani stariji od 65 godina imali su pravo da jednom nedeljno odlaze u markete u nabavku u periodu od 4 do 7 ujutru. Ukupno sedam puta u toku vanrednog stanja na 17 lokacija dežurali su i volonteri Crvenog krsta čiji je zadatak bio da pomognu starijim sugrađanima da ispoštuju sve bezbednosne procedure prilikom ulaska u market. Na svakoj lokaciji nalazila su se po dva volontera koji su delili zaštitne rukavice i maske i pomagali sugrađanima da ih pravilno koriste. U nekim marketima, naši volonteri pomagali su i sa pakovanjem kupljenih artikala.
Zaštitnu opremu obezbedio je Grad Užice.

Pomoć oko kuće

– Pomoć oko kuće je aktivnost u kojoj smo dobijali pozive da pomognemo starijim, najčešće nepokretnim osobama, prilikom unošenja drva ili popravke u objektima u dvorištu. Prebacivanje, bliže kući, određenih namirnica ili stvari koje su potrebne za olakšan život ili jednostavne popravke oko i u objektima. Tu su i svakodnevna potreba za iznšenjem smeća i pražnjenjem određenih kanti i kontejnera kao i hranjenje kućnih ljubimaca.     

 Psihosocijalna podrška

U toku pandemije korona virusa Crveni krst Užice je pored brojnih aktivnosti organizovao telefonsku liniju za psihosocijalnu podršku građanima. Naši volonteri Kristina Sretenović i Ksenija Šupić prošle su 2019. obuku Crvenog krsta Srbije za ovu delatnost, tako da im metodološko-psihološki aspekti podrški nisu bili nepoznati. Veliki izazov bio je praktični deo.

          Uz pomoć starijih volontera, sekretara i stručnjaka uspešno smo formirali bazu podataka, dali instrukcije operativcima na kol centru i razradili PSP pristup. Iako su svi mogli ds kontaktitraju naš telefon, ciljna grupa bili su stara, nemoćna i usamljena lica. PSP korisnike indentifikovali su volonteri na terenu koji su dostavljali svakodnevno starima namirnice. Promene raspoloženja, prisustvo stresa, apatije, tuge, samoće bili su signal za PSP poziv. Dinamiku poziva određivalo je stanje korisnika, a evidenciju o svakom pozivu i reakciji građana vodili smo u bazi podataka. Za vreme pandemije obavili smo oko 377 poziva. Najrizičnija populacija bili su građani preko 60 godina.

          Najčešće poteškoće na koje su se PSP  korisnici žalili su strah, panika usled nemanja validnih ili imanja nevalidnih informacija, osećaj usamljenosti zbog smanjenja socijalnih kontakata, briga za obezbeđivanje osnovnih životnih namirnica i obavljnje neophodnih akcija svakodnevnice (nabavka lekova, namirnica, plaćanje računa). Prvi pozivi uglanom su trajali dugo, bake i deke su bile iscrpljene, neraspoložene. Svaki naredni je ukazivao na poboljšanje stanja korisnika do potpune stabilnosti. Za neke od slučajeva kontaktirali smo pomoć Centra za socijalni rad. Izazov je bio ostati smiren, pružiti pravi savet, biti izvor validnih informacija, biti profesionalan, osloboditi ljude u komunikaciji, zadobiti njihovo poverenje i biti dostupan u svako doba.

          Nakon pobede ovog velikog izazova za sve nas usledile su reči podrške i zahvalnosti:

          Deco, radostan sam kad god me zovnete. MOlim vas zovite me DEDA, ja sam vaš deda, a vi meni kao moji rođeni unuci. Hvala vam!  R.P.

          Mene vaše reči leče, blago roditeljima koji vas imaju!!!  D.I.

          Neka vas Bog poživi, voli vas baka puno!!! M.R.

          Ljubim vas po 100 puta deco moja, sve vas blagosilja baka!!! L.D.

          Teško je, ali je lakše kad pozovete i kad znamo da brinete o licima sa posebnim potrebama, čak i u ovo vreme.  M.J.

          Psiha vam je, dete moje, pola zdravlja. Moram da pričam sa vama jer tako ozdravim.  F. M.

          Ti si baki podrška zlato moje. Kad tebe čujem, kao da te vidim. Ljubi vas baka po sto puta!  V.J.

          Ako je dragi Bog ulepšao nebo zvezdama, onda je dao pravo da zemlju ulepša neko kao VI dragi moji, ljubim Vas sve. B.R.

          Hvala vam što ste me vratili u pozitivu! Baka R.

          Vi ste moji najbolji psihoterapeuti!  V.N.

           VOLONTERI I CRVENI KRST SU MOJI UŽIČKI HEROJI! DA MOGU SVE BIH VAS STAVILA U DUŠU, U MOJE SRCE, U MOJE GRUDI, TOLIKO LjUBAVI IMAM ZA VAS!  S.Lj.

          Veliki udeo igrala je beskrekorna komunikacij i saradnja volontera koji su delovali iz baze CK, od kuće i sa terena. Ove reči pokazatelj su da smo i ovaj put nadmašili naša očekivanja. Saradnja, podrška, zajedništvo, solidarnost, emaptija, ljubav i humanost pobedili su i ovaj put. Nastavljamo dalje osnaženi za nove poduhvate!

Davalaštvo krvi

Od 23.marta 2020. godine zbog situacije sa virusom COVID-19 dobrovoljno davanje krvi iz Službe za transfuziju krvi Opšte bolnice Užice premešteno je u prostorije Crvenog krsta Užice. Davanje krvi se isključivo vršilo u prostorijama Crvenog krsta svakog radnog dana u vremenu od 13-16 časova. Poštujući preporuke vlade o merama bezbednosti i maksimalnog poštovanja dozvoljene distance među davaocima i zdravstvenim osobljem. U periodu od 23.03.-05.06.2020. godine krv je  dalo 169 davalaca.

Na zahtev Transfuziološke službe i Opšte bolnice Užice davanje krvi se nastavilo i posle vanrednog stanja i traje do 15.05.2020.godine.

Moramo naglasiti da najveći deo pomoći za delovanje u vanrednoj sitauaciji zaposleni ih i volontera Crvenog krsta obezbedio je Grad Užice. Pomoć se odnosila u vozilima, gorivu, maskama, rukavicama, dezifenkcionim sredstvima, hrani za volontere i dr. Kompletnu hranu i higijenu za najugroženije obezbedio je Grad Užice.

Deo sredstava je obezbedioi Crvenio krst Srbije u vidu maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava.

Donatori

Takođe, moramo naglasiti da se veliki broj naših sugrađana prijavio da volontira , ukupno 124  , međutim Crveni krst je imao dovoljan broj edukovanih odnosno obučenih volontera i gore sve navedeno je odradio sopstvenim snagama.

Takođe, moramo naglasiti da se deo sugrađana , radnih organizacija prijavilo da pomogne Crvenom krstu:

Udruženje pčelara- doniralo je med,
Dragana Milinković -maske,
Slađana Momčilović- maske,
Sreten Gudurić- hrana za volontere,
Blu mun- hrana za volontere,
Nova -pekara hrana za volontere,
Prehrana  DOO– 10 radio stanica,
Dragan Strunjašević –kadice za dezinfekciju,
Mićo Mandić- novac za uniforme za volontere Crvenog krsta ,
Samostalni Sindikat Prvi Partizan- pomoć u novcu za izradu vizira za Medicinski centar ,
Industrijski sindikat Prvi Partizan  – pomoć u novcu za izradu vizira za Medicinski cenatr,
TIN Dedign ZR- tehnička pomoć za izradu vizira,
Zlatiborac- 1400 komada odnosno 210 kg. stišnjene šunke za socijalno ugrožene,
NENO MARKET- hrana za socijalno ugrožene,
NEOLEKS DOO- maske i novac za kupovinu nanirnica za socijalno ugrožene.
MEHURIĆ-pranje i dubinsko čišćenje automobila
SAMOUSLUŽNA PERIONICA NA CARINI- besplatni žetoni za održavanje automobila.

 

БРОЈ ПОМОГНУТИХ ГРАЂАНА
–          Услуга набавке хране, хигијене , лекова

–          Социјални пакети- храна

–          Социјални пакети-хигијена

–          Оброци-терен

–          Број остварених психосоцијалних позива грађана ( ПСП позиви )

 819 суграђана

1.511 ком.

953  ком.

3.825 оброка

377   позива

 

УКУПНА ПОМОЋ -ГРАЂАНИ 7.485 грађана
БРОЈ ПОМОГНУТИХ ДОМАЋИНСТАВА
–          Набавка хране, хигијене, лекова

 

  592 домаћинстава

 

УКУПНА ПОМОЋ -ДОМАЋИНСТВА 592 домаћинства
Број скуваних оброка на дистрибутивним местима 8.365
-УКУПНО У КГ. КУВАНИХ ОБРОКА (грађани, домаћинства, дистрибутивна места )

 

-УКУПНА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА КУПЉЕНА ПО ПОТРАЖИВАЊУ ГРАЂАНА И ОДНЕТА НА АДРЕСУ  ( храна, хигијена , лекови) У КГ. –

 

-УКУПНА ПОМОЋ ДОМАЋИНСТВИМА ( храна, хигијена  ) у КГ., ПО СПИСКУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД , А ИЗ ДОНАЦИЈЕ ГРАДА УЖИЦА   И ЦРВЕНОГ КРСТА

14.628 кг.

 

 

  3.507 кг.

 

 

 

33.075 кг.

БРОЈ ПОМОГНУТИХ ПЕНЗИОНЕРА У ВИКЕНД АКЦИЈИ  16.239 пензионера
   
ВОЛОНТЕРИ
–          Број волонтера ангажованих ( људи )

–          Број волонтерских сати

     62 волонтера

6.074 сата

ЗАПОСЛЕНИ
–          Број ангажованих запослених

–          Број сати запослених

       8 запослених

2.400 сати

МАТЕРИЈАЛНИ ДОПРИНОС АНГАЖОВАНОСТИ ЉУДСТВА- УКУПНО ( 8474 сата  x 345,27 дин)  

2.925.817,98 динара

   
БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТАРА ( возила Црвеног  крста и Града Ужица ) 7.050 км.
БРОЈ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ ( даваоци који су дали крв у просторијама  Црвеног крста )   169 давалаца
Број позива грађана ( кол центар ) 2.152

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Ombudsman kontroliše rad Zdravstvenog centra u Užicu posle smrti dve osobe iz Sjenice

Oglasna Tabla

U sve ambulante Zlatiborskog okruga stigli PCR testovi

Oglasna Tabla

Ministar Šarčević najavio promene u nastavi od septembra ako bude epidemije

Oglasna Tabla

Recept za sok od kajsije: Prava vitaminska bomba i idealno osveženje za vrele dane

Oglasna Tabla

Počela je „sezona komaraca“, a da biste se zaštitili, evo šta treba da znate…

Oglasna Tabla

Ljajić: Dve osobe iz Sjenice preminule nakon nesporazuma u užičkoj bolnici

Oglasna Tabla

Vlada donela nove mere: U obrazovnim ustanovama biće odložena okupljanja…

Oglasna Tabla

Rusi rekli „Da” Putinu: Ostaje na čelu Rusije do 2036. godine

Oglasna Tabla

Zdrava Srbija Užice zahteva da nadležni povećaju brigu o stanovnicima Užica

Oglasna Tabla