„Građani su i pre učestvovali u donošenju odluka, ali je ovo sada zakonska obaveza i radi se na organizovaniji način. Građani su, između ostalog, izrazili  želju da se urede javne površine, a ovih dana će biti raspisan konkurs. Moći će da dobiju do 500.000 dinara po projektu, uz mogućnost da 10 odsto bude njihov volonterski angažman“, kaže Miodrag Petkovović, član Gradskog veća Užica zadužen za finansije i budžet.

Večernje Novosti