На основу Закона о локалној самоуправи по којем је неопходно спровести изборе за Савете месних заједница у складу са принципима непосредног и тајног гласања, за разлику од досадашњег модела по коме су избори спровођени на зборовима грађана, урађен је нацрт Одлуке о месним заједницама на територији Града Ужица. По изради нацрта уследила је Јавна расправа уз активно активно учешће Савета месних заједница и заинтересованих грађана. Поред сугестија и предлога које су достављали лично или електронски и консултативних састанака са представницима Града, сви заинтересовани имали су прилику и да учествују на отвореном састанку одржаном у петак 16. децембра у Великој сали Градске куће. Јавна расправа одржана је и поводом нацрта Акционог плана за укључивање грађана у доношење одлука за период 2022-2025. година.

Поред представника Скупштине града Ужица, градских већника и надлежних градских служби, Јавној расправи су присуствовали и представници Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, одборници и представници готово свих месних заједница са подручја Града Ужица.

Може се рећи да је Јавну расправу обележила конструктивна дискусија свих учесника, који су изнели низ предлога и сугестија и током које су решене бројне недоумице. Констатовано је да ће се након имлементације адресног регистра решити проблем територијалне припадности, а ли и да ће приликом расписивања избора за Савете месних заједница сви грађани имати могућност да изврше увид и промене у бирачком списку. Говорило се и о начинима за предлагање кандидата, броју неопходних потписа за кандидатуру, бирачким местима, као и другим питањима од значаја за поступак избора.

Када је реч о нацрту Акционог плана за укључивање грађана у доношење одлука 2022-2025. година, констатовано је да је учињен значајан напредак у погледу обавештавања, али и самог учешћа грађана у консултативним процесима и јавним расправама код већине одлука које су донете у овој години, али и да се мора и даље радити на унапређењу сарадње између грађана и доносилаца одлука.

Стална истраживања ставова грађана, директна комуникација,анкетирање, јавне расправе, као и континуирана едукација запослених за поменуте области јесу приоритетни циљеви Акционог плана који ће бити усвојен у наредном периоду.