Након успешне имплементације прве, у току је друга фаза пројекта Реформа локалних финансија у Србији (РЕЛОФ2) који финансира Швајцарски секретаријат за економске послове.  Једна од четири компоненте пројекта јесте “Унапређење надзора над локалним јавним предузећима”. Ова компонента је фокусирана на примену принципа доброг управљања, увођење корпоративног управљања у рад јавних предузећа, управљање ризицима и управљање учинцима, све у циљу унапређења надзора над фискалним ризиком који, по природи делатности, генеришу јавна предузећа.

Протекле седмице одржан је радни састанак представника градског руководства и ужичких јавних предузећа са представницима РЕЛОФ пројекта. На радном састанку су, у оквиру наставка активности на реализацији РЕЛОФ2 пројекта, анализирани кључни налази везани за капацитете и спремност за вршење надзора над јавним јавним предузећима, као и кључни налази везани за ниво корпоративног управљања у јавним предузећима.

Дијагностичка анализа, урађена од стране независних консултаната у оквиру пројекта, потврдила је да је Град Ужице пример добре праксе  када је реч  о управљању и надзором рада над јавних предузећима, али и дала препоруке за даље унапређење постојећег система надзора и успостављање јединственог и координисаног система управаљања локалним јавним предузећима.

Град Ужице