Podsetimo, javni medijski servisi delimično se finansiraju iz budžeta Srbije, a delimično iz takse, koja se naplaćuje preko računa za utrošenu električnu energiju.

Prošle godine taksa je iznosila 220 dinara, dok je prethodno bila 150 dinara.

Vlada Srbije je ukinula privremeno pretplatu na javne servise od 2014. do 2016. godine, da bi se potom novim Zakonom o javnim servisima ponovo uvela pretplata, ali pod nazivom „taksa“.

Međutim, 2015. godine je odlučeno da se, opet privremeno, RTS i RTV finansiraju većinskim delom iz državne kase, a da taksa iznosi svega 150 dinara.

Izvor:danas.rs