Огласна табла

Tagovi: vojska

СРБИЈА ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Отворена врата за будуће ђаке војних школа

ОГЛАСНА ТАБЛА
Вој­не шко­ле – Вој­на ака­де­ми­ја, Вој­на гим­на­зи­ја и Сред­ња струч­на вој­на шко­ла „1300 ка­пла­ра” – да­нас ће отво­ри­ти сво­ја вра­та, од 10 до 13 са­ти,