ОГЛАСНА ТАБЛА

Tagovi: teren

УЖИЧКЕ ВЕСТИ ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

На Аеро­дро­му „По­ни­кве” по­че­ло раз­ми­ни­ра­ње те­ре­на

ОГЛАСНА ТАБЛА
На Аеро­дро­му „По­ни­кве” код Ужи­ца ју­че је по­че­ло раз­ми­ни­ра­ње де­ла те­ре­на на ко­ји су ба­че­не авио и ка­сет­не бом­бе то­ком НА­ТО бом­бар­до­ва­ња 1999. Про­је­кат фи­нан­си­ра