12.4 C
Uzice
новембар 18, 2019
FOTO RAZGLEDNICA SRBIJA

Svetski Dan osoba sa autizmom

Generalna skupšina Ujedinjenih nacija je u decembru 2007. godine, usvojila rezoluciju kojom je ustanovljen Svetski Dan osoba sa autizmom. Ovaj spektar poremećaja mahom obuhvata mušku populaciju pre nego žensku, a na broj od 1000 osoba, svaka šesta ima neki od oblika autizma.

Zajednička je odgovornost svih ljudi da prihvate različitost, da je podrže i promovišu. U skladu sa tim, Svetski Dan osoba sa autizmom poziva na promovisanje značaja inkluzivne prakse koja podržava osobe sa autizmom i njihova prava. Naglašava se neophodnost podrške za uključivanje osoba sa autizmom u sve životne oblasti.

Autizam i njegove odlike

Jedan od najčešešćih razvojnih poremećaja savremenog doba jeste autizam. Ovaj razvojni poremećaj se javlja u toku prve tri godine života deteta usled širokog spektra faktora.

Ono po čemu se odlikuje autizam jeste čitav spektar autističnih poremećaja koji zahvataju mozak, njegovu strukturu i funkcionisanje. Pomenuti procesi se prepoznaju kroz poremećaje pažnje, govora i mišljenja. Tri najčešća elementa kod dijagnostifikovanja autizma su okarakterisani kroz:

 • Teškoće u razumevanju i usvajanju svih oblika komunikacije

 • Teškoće u uspostavljanju interakcija sa drugim ljudima i poteškoće u adaptaciji na sredinu

 • Javljanje stereotipnih radnji (ponavljanje istih pokreta, radnji, reči…)

Inkluzivno obrazovanje

Prema Priručniku za planiranje i pisanje Individualnog obrazovnog plana, Inkluzivno obrazovanje podrazumeva obrazovni sistem koji je otvoren za svu decu bez obzira na pol, nacionalni, verski, i socio-ekonomski status, zdravstveno stanje kao i bilo koje drugo svojstvo individue.

Takođe, svakom detetu treba da je omogućen jednak pristup kvalitetnom obrazovanju, odnosno, da je obrazovni sistem fleksibilan za potrebe sve dece koja do skoro nisu bila obuhvaćena obrazovnim procesom. Nema inkluzivnog obrazovanja bez inkluzivnog društva koje neguje inkluzivnu kulturu, što znači da se suštinske promene odvijaju ukoliko su podržane na sistemskom nivou. Inkluzivno društvo je ono koje kod dece različitim mehanizmima podrške  razvija komunikacione veštine, samostalnost, fleksibilnost, kreativnost i individualnost.

Pristup jedne putanje (One-track approach ) i Pristup više putanja (Multi-track approach)

U skladu sa idejom inkluzivnog obrazovanja, celokupan obrazovni sistem treba da je osposobljen da pruži vaspitnu i obrazovnu podršku svoj deci, ovde misleći najpre na redovne obrazovne ustanove uključujući i decu iz osetljivih grupa bez obzira na njihovo poreklo, bilo koji vid pripadnosti ili bilo koji vid smetnje u razvoju, razvijen je pristup jedne putanje, one-track approach. Ovaj pristup je razvijen u Španiji, Grčkoj, Italiji, Portugalu, Švedskoj, Norveškoj, Islandu i Kipru.

U skladu sa dubokim promenama koje zahteva primena inkluzivne prakse, javlja se potreba za restruktuiranjem obrazovnog sistema, kojem je neophodno vreme i novac. Neke od zemalja kao što su Danska, Francuska, Irska, Luksemburg, Austrija, Finska, Velika Britanija, Letonija, Lihtenštajn, Češka, Estonija, Litvanija, Poljska, Slovačka i Slovenija, primenjuju pristup više putanja, multi-track approach. Pod pomenutim putanjama se podrazumeva paralelna reforma specijalnog i redovnog obrazovanja i njihovo povezivanje u jedinstvenu celinu.

Autizam u Srbiji

Iako je autizam široko rasprostranjen kako u svetu, tako i kod nas, tačan broj osoba sa autizmom i dalje nije utvrđen, što u većoj meri doprinosi nedovoljnoj izradi i primeni strategije za poboljšanje položaja ovih osoba u društvu. Samim tim, osobe sa autizmom ne uživaju sva prava koja im pripadaju. Kada je reč o približnom broju osoba obolelih od autuzma, navodi se između 30 i 60 hiljada osoba, kako navode predstavnici Udruženja roditelja dece sa autizmom “Autizam, pravo na život”.

Podrška osobama sa autizmom

Uzevši u obzir da deca sa autizmom spadaju u osetljivu kategoriju koja ima prioritet pri upisu u vaspitno-obrazovne ustanove, zahvaljujući programima inkluzije, u velikoj meri se povećava obuhvat dece redovnim oblicima institucionalnog vaspitanja i obrazovanja. Važno je napomenuti da zakonska regulativa propisuje neophodnost pružanja podrške deci kojima je potrebna dodatna podrška, što se u ovom slučaju odnosi posebno na decu koja imaju autizam.

Podrška osobama sa autizmom teži ukidanju diskriminacije i izolacije stremeći ka razvoju inkluzivnog društva. Kada je reč o osobama kojima je potrebna dodatna podrška, u ovom slučaju, kada je reč o autizmu, ne treba smetnuti sa uma da osobe sa autizmom imaju veštine, talente koje treba prepoznati i podržati njihovo usavršavanje. Upravo pomeranje akcenta sa onog što dete ne može na njegove mogućnosti, ostvaruje se pravo na individualnost, autentičnost svakog punopravnog ljudskog bića.

Prema navodima stručnjaka, lek za autizam nije otkriven, stoga sledi činjenica da će podrška osobama sa autizmom biti potrebna tokom celoživotnog učenja kako bi njihovi talenti i celokupni potencijal našli svoj jedinstveni izraz.

Različiti vidovi podrške

Uzevši u obzir različitost osoba sa autizmom, preporučuju se individualni pristupi koji se po pravilu ne propisuju doslovno već se promišljaju, variraju i grade, takođe uzimajući u obzir različite kontekste i situacije.

Autizam-Evropa

Autizam-Evropa je asocijacija međunarednog karaktera čiji se cilj ogleda kroz prepoznavanje i unapređivanje prava osoba sa autizmom i njihovih porodica. Pomenuta organizacija broji oko osamdeset članica čiju mrežu saradnja razvija upravo ova međunarodna asocijacija.

DE-ENIGMA

Kao potencijalno rešenje i vid podrške, od strane programa Evropske Unije za Istraživanja i Inovacije, finansiran je projekat De-enigma. Svrha ovog projekata se ogleda kroz primenu robotske tehnologije u terapeutskom radu sa osobama sa autizmom. Cilj je da se na jedan predvidljiv, human, jednostavan način obezbedi individualni pristup u radu sa decom sa autizmom.

IPA

Projekat IPA  u okviru programa Erasmus +, baziran je na pružanju podrške osobama odnosno stručnjacima koji pružaju podršku deci i osobama sa autizmom. Na taj način, projekat će pokriti stručnjake iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja. Sadržaji projekta su pre svega bazirani na izgradnji kompetencija za celoživotno pružanje podrške.

Pored nekih od navedenih evropskih projekata, aktuelni su i projekti na lokalnom nivou:

 • Rekreativno terapeutski programi u okviru letnjih kampova;

 • Rekreativno terapeutski programi u okviru zimovanja;

 • Seminari;

 • Medijske kampanje;

 • Radne okupacije u okviru dnevnog boravka;

 • Radne okupacije u stacionaru;

 • Vikend programi;

 • Servisi za pružanje pomoći osobama sa autizmom i njihovim porodicama;

 • Putujuće muzičke radionice;

 • Pesmom i igrom do inkluzije 1 i 2.

 • Asistent u porodici;

 • Informator;

 • Sajt…

Rane intervencije, različite terapije uz ljubav, pažnju i strpljenje i razvijenje mreže saradnje najpre sa rodiiteljima, ostalim članovima porodice, stručnjacima iz oblasti obrazovanja i zdravstva i svima onima koji dolaze u neposrednu interakciju sa osobama sa autizmom. Zajedničkim snagama se prepreke mogu otkloniti, predrasude prevazići a potencijali osoba sa autizmom prepoznati, podržati i promovisati.

Izvor:cekajucismoroa.com

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

U Aleksincu je pre 30 godina stradao 91 rudar, tela su mesec dana izvlačena iz jame

Oglasna Tabla

Ambasador Egipta i guverner Asuana posetili Užice

Oglasna Tabla

Dobrić oštetio RAP za 6,86 miliona dinara

Oglasna Tabla

Fantastična štrudla sa makom i orasima: Savršen ukus koji se ne zaboravlja!

Oglasna Tabla

Roditelji nestalih beba traže formiranje posebnog tužilaštva, umesto zakona

Oglasna Tabla

Zimsko orezivanje voća: Obezbedite dobar rod uz video – uputstvo od samo tri koraka

Oglasna Tabla

Promenljivo oblačno, vetrovito i toplo

Oglasna Tabla

Zaboravite lift: Evo zašto je dobro penjati se uz stepenice svaki dan

Oglasna Tabla

16. novembar obeležava se kao Međunarodni dan tolerancije

Oglasna Tabla