ОГЛАСНА ТАБЛА
УЖИЧКЕ ВЕСТИ ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Реализација два нова пројекта кроз ЕУ ПРО плус програм

Европска унија је преко ЕУ ПРО Плус програма обезбедила више од 9,6 милиона евра за реализацију 18 пројеката који ће допринети бољем животу становништа у 30 локалних самоуправа, које су претходно развиле територијалне стратегије. Два пројекта биће рализована у Ужицу. Њихов нослац је РРА Златибор, а реализују се у партнерству са општинама Чајетина, Бајина Башта и Пожега. Уручењу сертфиката на свечаности у Београду, присуствовала је и градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић.

Зeлeнa и eнeргeтскa трaнзициja нa тeритoриjи ИTИ Ужицe, први је пројекат вредан 1,678,069 евра и подразумева увoђeњe сoлaрних инстaлaциja и зeлeних рeшeњa у jaвнe згрaдe и прoстoрe рaди унaпрeђeњa eнeргeтскe eфикaснoсти и eкoлoшкoг oбнaвљaњa. Прojeкaт укључуje сoлaрнe eлeктрaнe, зeлeнe крoвoвe и вeртикaлнe вртoвe нa кључним лoкaциjaмa кao штo су Нaрoднo пoзoриштe у Ужицу, Рeгиoнaлни цeнтaр зa дуaлнo oбрaзoвaњe, спoртскa хaлa у Бajинoj Бaшти, Пoљoприврeднa шкoлa у Пoжeги и пoслoвнa згрaдa Кoмунaлнoг jaвнoг прeдузeћa „Злaтибoр“. Прojeкaт прoмoвишe ширoкo рaзумeвaњe зeлeнe трaнзициje и пoкaзуje oпипљивe кoристи интeгрaциje oбнoвљивe eнeргиje у jaвну инфрaструктуру.

Други је вредан 192.093 евра и односи се на изрaду Студиje jeдинствeнoг идeнтитeтa урбaних срeдинa нa тeритoриjи града Ужица и општина Чajeтинa, Пoжeгa, Бajинa Бaштa и Прибoj. Прojeкaт имa пoзитивaн утицaj нa прeкo 150.000 стaнoвникa a сaмa инициjaтивa нaстojи дa oчувa и унaпрeди урбaни кaрaктeр ширeг урбaнoг пoдручja Ужицa, прoмoвишући oдрживи урбaни рaзвoj фoкусирaн нa идeнтитету.

Сертификате Регионалним развојним агенцијама и локланим самоуправама уручили су амбасадор Европске уније у Србији, Емануеле Жиофре и министарка за европске интеграције Тања Мишчевић.

“У процесу европских интеграција  партнерство је најважније. Република Србија је држава која је кандидат за чланство зато што то жели и сматра да је то најбоље за све грађане. А Европска унија,  са друге стране,  наш је партнер на том путу ка чланству, пре свега у достизању стандарда развијених европских друштава. А то је заправо оно што је циљ и најважније у читавом процесу европских интеграција. Кроз овакве пројекте, како што су ови који данас представљамо,  показујемо да смо  кредибилан партнер, али и то колико је Србија заправо успешна у европским интеграцијама”, рекла је минстарка за европске интеграције Тања Мишчевић.

„Ови пројекти су резултат наших заједничких напора да унапредимо планирање развоја у Србији и применимо територијалне инструменте и најбоље праксе ЕУ како бисмо допринели уравнотеженијем регионалном развоју”, рекао је амбасадор Европске уније у Србији Емануеле Жиофре.

Како је појаснио, кроз ЕУ ПРО Плус програм, примењен је интегрални територијални приступ развоју, прилагођен контексту у Србији, који је прво довео до развоја 12 територијалних стратегија у којима су затим дефинисани стратешки пројекти за одређене територије чију реализацију подржава ЕУ.

Шеф програма УНОПС канцеларије у Србији Марко Вујачић је захвалио  Делегацији Европске уније и Министарству за европске интеграције на подршци и смерницама у спровођењу ове иницијативе.

“УНОПС је имао част да сарађује са локалним самоуправама, регионалним развојним агенцијама и бројним заинтересованим странама како би осигурао да ови пројекти буду добро припремљени и спреми за успешну реализацију. Наша улога је била да олакшамо процес развоја, осигурамо транспарентност, ефикасност и инклузивност и том важном задатку остајемо посвећени и у будућности.”

Пројекти су одабрани путем јавног позива ЕУ ПРО Плус програма на који су пристигле 22 пријаве, а након спроведене административне и техничке евалуације и теренских посета, укупно 18 пројеката је препоручено за подршку. Уз значајну подршку ЕУ и саме локалне самоуправе учествују у фнансирању пројеката са око 3,2 милиона евра.

Активности ЕУ ПРО Плус програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са 40 милиона евра. Програм, чију реализацију води Министарство за европске интеграције, има за циљ да допринесе побољшаном управљању територијалним развојем, економском расту и унапређењу социјалне инфраструктуре и кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи УНОПС.

Град Ужице

Podeli članak

Komentari

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Борцима са подручја града Ужица додељене борачке легитимације

Казну за појас плаћаће сви у возилу ако само један није везан

Крилца из БАКИНЕ КУХИЊЕ: Познато јело на нови начин (ВИДЕО)

Изазови са друштвених мрежа – вапај за пажњом који позива родитеље на опрез

Поскупљује претплата за Јавни сервис

Aкустичнo музичкo крстaрeњe чeтврткoм у бaшти Грaдскoг културнoг цeнтрa

Прво еко кампинг излетиште на територији града Ужица отворено у Мокрој Гори

Ваљево, протест против рударења литијума

Гондола почиње са радом од 10 часова у уторак и среду