Užice Oglasna Tabla
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Raspisan tender za rekonstrukcija Banjičke Ulice u naselju „Krčagovo” u Užicu

Sredstava za realizaciju ovog projekta dobijena su od Ministarstva privrede  u odnosu  (50 % Ministarstvo, 50 % Grad). Procenjena vrednost oko 20.000.000 din.

Ministarstvo privrede je raspisalo tender.

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: pripremni radovi, zemljani radovi, izrada kolovozne konstrukcije, oivičenje i odvodnjavanje

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca www.privreda.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu Naručioca – Ministarstvo privrede, Kneza Miloša br.20, Beograd svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti sa naznakom – Ponuda za JAVNU NABAVKU BROJ 4/2019– Sanacija Banjičke ulice u naselju „Krčagovo”u Užicu (NE OTVARATI).

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 26. februar 2019. godine do 9,00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 26. februara 2019. godine u 11,00 časova u prostorijama Ministarstva privrede, Sektor za investicije u infrastrukturne projekte, Vlajkovićeva 10, Beograd, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.

Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija obrazovana rešenjem Naručioca.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda, moraju da dostave Komisiji zavedeno i overeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku (potpisivanje zapisnika, isticanje prigovora i dr)

Rok za donošenje odluke: Naručilac će odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci doneti u  roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Izvor: uerazvoj.uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Zaplena kokaina u Užicu, jedna osoba uhapšena

Oglasna Tabla

Završetak izgradnje stanova u Sevojnu

Oglasna Tabla

Jeftina torta od keksa i čokolade koja se ne peče

Oglasna Tabla

Plan odvoženja kabastog otpada

Oglasna Tabla

Kokin Brod: Trobojkom brane svetinje

Oglasna Tabla

Karatisti KK „Užice“ odlični u Čačku

Oglasna Tabla

Đaci od danas ponovo u klupama

Oglasna Tabla

U Srbiji danas naoblačenje i kiša, do 14 stepeni

Oglasna Tabla

Konkursi za prijem kandidata u Vojnu akademiju u toku

Oglasna Tabla