Home / FOTO RAZGLEDNICA / RASPISAN KONKURS ZA OBNOVU FASADA

RASPISAN KONKURS ZA OBNOVU FASADA

Grad Užice je raspisao javni konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području grada. Pravo učešća imaju zgrade koje su namenjene za stanovanje i sastoje se od najmanje pet stanova, ali i one u okviru prostorno kulturno-istorijskih celina bez obzira na broj stanova.

Rebalansom budžeta grada Užica je planirano da 40 miliona dinara bude učešće grada Užica u sufinansiranju obnove fasada na zgradama.

Sve zgrade u gradu će biti podeljene na tri zone, prema kojim će se obavljati bodovanje.
Prva zona grada obuhvata područje od Aleksića mosta na zapadu, do ulice Nikole Pašića na istoku, od ulice Kralja Petra prvog na severu do Omladinske ulice na jugu.

Druga zona obuhvata obuhvata područje koje se na zapadu, severu, jugu i jugoistoku graniči sa prvom zonom.
Treća zona obuhvata područje koje nije obuhvaćeno prvom i drugom zonom.

Finansiranje fasada je podeljeno u tri grupe: ulične fasade (deo fasade koji je vidljiv sa ulice), bočne fasade (deo fasade na bočnim delovima zgrade) i dvorišne fasade (deo fasade vidljiv iz dvorišta zgrade).
Pre podnošenja prijava zainteresovani mogu dobiti detaljnije informacije od Nikole Nikolića, na telefon broj 031/590-105.
Informacije o podacima i dokumentaciji koje je uz prijavu neophodno dostaviti možete preuzeti na zvaničnom sajtu Grada.
Konkurs će biti otvoren dva meseca.

Podeli članak

Komentari

https://matis.rs/