23.3 C
Uzice
октобар 17, 2019
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Poziv za dostavljanje prijava za poljoprivredne subvencije (priključna mehanizacija i voćarstvo)

Grad Užice u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ d.o.o. objavljuje,

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA 

U OBLASTI MEHANIZACIJE I VOĆARSTVA NA TERITORIJI GRADA UŽICA

ZA 2017. GODINU

Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači da će Grad Užice subvencionisati nabavku priključne mehanizacije, sistema za zalivanje, sistema za zasenu i protivgradnu zaštitu i plasteničku proizvodnju, i da svoje prijave dostave Gradskoj upravi Grada Užica.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti mehanizacije i voćarstva na teritoriji grada Užica za 2017. godinu. Podsticajna sredstva biće opredeljena za mehanizaciju i voćarstvo kroz subvencionisanje priključne mehanizacije, sistema za zalivanje, sistema za zasenu i protivgradnu zaštitu i plasteničku proizvodnju.

PODNOSIOCI PRIJAVA

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice koje je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa aktivnim statusom u 2017. godini.

OPŠTI USLOVI

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ima prebivalište na teritoriji grada Užica,

 2. Da registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo ima aktivan status i da se nalazi na teritoriji grada Užica,

 3. Da je izmirio sve poreske obaveze prema Gradu Užicu,

 4. Da je parcela na kojoj se nalazi zasad voća na minimalnoj površini od 10 ari,

 5. Da je kupio i preuzeo predmetnu mehanizaciju i opremu u tekućoj godini,

 6. Da se katastarska parcela na kojoj se nalazi zasad voća nalazi na teritoriji grada Užica i da je:

 • u vlasništvu podnosioca prijave ili

 • u zakupu od strane podnosioca prijave za period od najmanje 5 godina

PREDMET MERA PODRŠKE

Predmet mera podrške i dodele podsticajnih sredstava predstavlja:

 1. Nabavka nove priključne mehanizacije za poljoprivredu,

 2. Nabavka sistema za zalivanje, mreža za zasenjivanje i protivgradnu zaštitu, i to:

 • nabavku mreža za zasenjivanje i protivgradnu zaštitu i prateće opreme,

 • pumpe, agregate za pumpu (dizel, benzinski i elektropogon),

 • fertigatore, fertigacione pumpe, manometre, filtere,

 • okitene/polidripove, laterale, kapajuće trake, kapaljke,

 • rasprskivače (sprinklere), tifone, tifone sa kišnom rampom, kišne rampe, kišna krila, vodene topove za navodnjavanje, centar pivota3. Nabavku opreme za plasteničku proizvodnju.

Grad Užice će sa udelom od 50% subvencionisati iznos do 100.000,00 dinara za nabavku priključne mehanizacije, sistema za zalivanje, sistema za zasenu i protivgradnu zaštitu i plasteničku proizvodnju, koji su predmet javnog poziva.

Podsticajnim sredstvima se ne nadoknađuju: porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost i ostale administrativne takse.

Napomena: Poljoprivredni proizvođači mogu koristiti više različitih mera podrške razvoju poljoprivrede na teritoriji grada Užica za 2017. godinu, s tim da maksimalni iznos podsticajnih sredstava po korisniku iznosi 250.000,00 dinara bez PDV-a, odobrenih od strane Grada Užica u tekućoj godini. Korisnik subvencije ne može koristiti subvenciju lokalne samouprave i subvenciju za isto ulaganje u drugim javnim fondovima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. Popunjen obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti mehanizacije i voćarstva na teritoriji grada Užica za 2017. godinu,

 2. Fotokopiju lične karte podnosioca prijave ili očitanu ličnu kartu ukoliko se radi o čipovanom dokumentu,

 3. Fotokopiju kartice na kojoj se jasno vide brojevi bankarskog tekućeg računa,

 4. Fotokopiju potvrde o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava Uprave za trezor, za 2017. godinu,

 5. Fotokopiju izvoda biljne strukture Uprave za trezor, za 2017. godinu,

 6. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama – Gradska uprava Grada Užica, kancelarija br. 19,

 7. Fotokopiju ugovora o zakupu katastarske parcele i objekta, zaključenog na period od najmanje 5 godina, ukoliko poljoprivredni poroizvođač nije vlasnik parcele,

 8. Fotokopija otpremnice i računa za predmetnu mehanizaciju i opremu izdate na ime podnosioca zahteva (na otpremnici i računu moraju biti naznačeni ime i prezime podnosioca zahteva, broj poljoprivrednog gazdinstva i broj lične karte),

 9. Garantni list za predmetnu mehanizaciju i opremu.

Napomena: Ukoliko su poljoprivredni proizvođači u toku 2017. godine za potrebe prethodnih javnih poziva dostavljali dokumentaciju pod tačkama 4,5 i 6 nisu u obavezi da iste dostave za potrebe ovog javnog poziva.

Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocu prijave.

POSTUPAK SPROVOĐENJA JAVNOG POZIVA

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu podsticajnih sredstava u oblasti mehanizacije i voćarstva, a na osnovu priložene dokumentacije.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava.

Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava i donosi predlog Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, a direktor Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ d.o.o. donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Nakon toga, sa korisnikom podsticajnih sredstava se zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Isplata subvencionisanog iznosa podsticajnih sredstava za nabavku priključne mehanizacije, sistema za zalivanje, sistema za zasenu i protivgradnu zaštitu i plasteničku proizvodnju  u iznosu od 50 % od vrednosti ukupne investicije, bez uračunatog PDV-a, će biti realizovana u zakonskom roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Regionalnu razvojnu agenciju „Zlatibor“ d.o.o. o svom odustajanju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:

 • Mehanizaciju i opremu koja je predmet javnog poziva ne otuđi u roku od 5 godina od dana potpisivanja ugovora

 • Opremu za voćarstvo i ratarstvo koja je predmet javnog poziva ne otuđi u roku od 3 godina od dana potpisivanja ugovora

Napomena: U slučaju da se korisnik podsticajnih sredstava ne pridržava sa prethodno navedenom stavkom, dužan je da mehanizaciju i opremu koja je predmet javnog poziva vrati u novčanoj protivvrednosti.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

Popunjen obrazac prijave i potrebnu dokumentaciju podnosilac prijave dostavlja lično na pisarnicu Gradske uprave grada Užica, kancelarija br. 12, na adresi Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, najkasnije do petka 27. oktobra 2017. godine do 14 časova.

Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA  U OBLASTI MEHANIZACIJE I VOĆARSTVA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZA 2017. GODINU.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 031/590-163 i 031/523-065.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom, poštom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, mogu biti razlog za odbijanje.

Obrasci prijave su dostupni  u prostorijama Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ d.o.o, na adresi Petra Ćelovića bb, 31000 Užice, u prostorijama Gradske uprave Grada Užica, Odsek za poljoprivredu, kancelarija br. 28, na adresi Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, ili na sajtu Grada Užica.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Izvor:www.uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Tehnološki požar u fabrici u Lučanima, povređena dva radnika

Oglasna Tabla

Berba završena, a rod maline još uvek neisplaćen

Oglasna Tabla

Užas u osnovnoj školi! Đak tukao direktora sedištem od bicikla: Prvo ga je udario u glavu, a zatim mu zadao više udaraca pesnicama!

Oglasna Tabla

Od 1. januara u prodavnicu s cegerom: Evo koliko koštaju papirne, biorazgradive i pamučne kese

Oglasna Tabla

Porodica Seladin sa suzama gledala kako im je dom sravnjen do temelja, bolesnu Suzanu na nosilima izneli pre rušenja

Oglasna Tabla

Samo Zlatiborcu odobren izvoz u Rusiju, ostali još pod zabranom

Oglasna Tabla

5. revija predstava za decu Oktobarske čarolije – “Dugonja,Trbonja i Vidonja“

Oglasna Tabla

„Olimpijski trening sa Vojvođanskom bankom“ na Gradskom trgu

Oglasna Tabla

Vremenska prognoza za 17. oktobar (četvrtak)

Oglasna Tabla