ОГЛАСНА ТАБЛА
ИЗБОРИ 2023 СРБИЈА ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Позив грађанима да провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађанке и грађане да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС) и ако јесу, да ли су им уписани лични подаци тачни, како би могли да остваре право гласа на изборима који ће бити одржани 17. децембра 2023. године.

Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и може се извршити непосредно у општинској, односно градској управи у којој грађанин има пребивалиште, односно боравише за интерно расељена лица, као и електронским путем на званичној интернет страници Министарства.

Грађани могу извршити увид у податке који се о њима воде и путем Портала е-Управа (услуга е-Захтев за упис/измену података у Јединственом бирачком списку).

Потребно је да буду регистровани корисници Портала е-Управа, а могу се пријавити путем мобилне апликације ConsentID или квалификованим електронским сертификатом.

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података и свакодневно се ажурира по јединственој методологији, наведено је у саопштењу министарства.

Јединствени бирачки списак води Министарство државне управе и локалне самоуправе, док ажурирање бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе врши општинска, односно градска управа.

Ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе од стране општинске, односно градске управе обухвата: упис, брисање, измене, допуне или исправке по службеној дужности или на захтев грађана, о чему се доноси одговарајуће решење.

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права, а бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.

У бирачки списак уписују се пунолетни и пословно способни држављани Републике Србије, односно лица која имају бирачко право – према месту пребивалишта, односно месту боравиша за интерно расељена лица.

Поступак уписа, промена (измена, допуна или исправка) и брисања из бирачког списка спроводи се по службеној дужности или на захтев грађана.

Грађанин захтев за промену у бирачком списку подноси општинској, односно градској управи по месту његовог пребивалишта, односно месту боравиша за интерно расељена лица.

Поред тога, захтев за упис/измену података у Јединственом бирачком списку грађани могу поднети и преко Портала е-Управа.

Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа (нпр. изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, лична карта, доказ о пребивалишту, уверење о држављанству, правноснажно решење о враћању пословне способности), о чему одговарајуће решење до закључења бирачког списка (15 дана пре дана избора, односно до 1. децембра 2023. године) доноси општинска, односно градска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решење доноси министарство.

Подносилац захтева може на решење општинске, односно градске управе поднети жалбу Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 24 часа од дана када је решење примио, а против решења Министарства може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено, наведено је у саопшењу.

Извор: РТС

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Почеле прве уплате 10.000 динара средњошколцима

ОГЛАСНА ТАБЛА

Унапређење система бесплатне правне помоћи

ОГЛАСНА ТАБЛА

Град донирао возило за потребе Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју

ОГЛАСНА ТАБЛА

Почело пријављивање осмака за трећи предмет који ће полагати на завршном испиту

ОГЛАСНА ТАБЛА

Да ли ће бити снега за празнике

ОГЛАСНА ТАБЛА

Расте број обољења сличних грипу; најугроженија деца до треће године

ОГЛАСНА ТАБЛА

Министарство позвало удружења на састанак о коришћењу буџетских средстава за пољопривреду у 2024. години

ОГЛАСНА ТАБЛА

Расписани конкурси „Градови у фокусу” и у области уметничке игре и ликовних уметности

ОГЛАСНА ТАБЛА

Опрезно са петардама и ватрометом – непажљивим руковањем ризикујете доживотне последице

ОГЛАСНА ТАБЛА