ОГЛАСНА ТАБЛА
СРБИЈА ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Повраћај пореза на некретнину 5.000 евра за стан од 40 квадрата, ово су услови

Према уредбама Закона, уколико од 1. јула 2006. године нисте куповали никакву некретнину, нити сте постали сувласник дела породичне зграде или куће, приликом куповине, рачуна вам се да је то прва некретнина што значи да имате одређене бенефиције које се тичу ослобађања плаћања пореза.

Примери говоре да код куповине стана од око 40 квадрата по цени од око 1.800 евра, повраћај може да буде и до 5.000 евра.

Повраћај пореза на прву некретнину
Било да планирате да инвестирате новац у куповину стана који је у старој или новој градњи, и беу обзира на цену квадрата, као први купац неке некретнине можете бити ослобођени плаћања одређене врсте пореза. Ипак, за овако нешто морају се испоштовати одређени услови. Први услов је већ наведен у пасусу горе и тиче се тога да од средине 2006. године па све до данас нисте били купац ниједне некретнине која се води на вас.
Дакле, некретнина коју тек планирате да купите ће бити прва некретнина у вашем власништву, пише портал Некретнине.рс.

Са друге стране, постоји значајна разлика у томе да ли је стан већ био о промету или се ради о новој градњи. Уколико купујете стан у новој градњи, а стан пре тога није био у промету, док се на вас не води никаква некретнина, тада имате право на повраћај ПДВ-а као први купац. У супротном, нећете бити ослобођени плаћања пореза на додатну вредност који данас износи 10% укупне вредности некретнине.

Ко све има право на повраћај пореза на прву некретнину?
Према Закону право на рефундацију ПДВ-а има свако физичко лице које је држављанин наше земље са пребивалиштем у Србији, а има минимум осамнаест година, тј. ради се о пунолетној особи.

Такође, постоји једно правило које се тиче прописане квадратуре стана на коју купац има право повраћаја пореза на додатну вредност. Наиме, као први купац стичете право на поврат ПДВ-а за површину стана до 40 м2, а сваки ваш укућанин на 15м2.

Објаснићемо вам како ово функционише на класичном примеру. Уколико рецимо купујете стан од 90 м2, ви као први власник некретнине која није била у промету имате право на рефундирање пореза за 40 м2 вашег стана, а остали чланови ваше породице (у зависности од тога колико их имате, а рачунају се и деца, тј. малолетне особе) имају право на повраћај за по 15 м2. Ако живите са супружником и двоје деце, то значи да ћете порез морати да платите само за преосталих 5 м2 од укупно 90 квадрата стана колико износи квадратура некретнине коју купујете.
Чланови породице важан фактор за повраћај пореза на прву некретнину
Овде постоји мала зачкољица, а тиче се чланова породице који се определе за повраћај пдв-а. Наиме, ако се неко од њих у будућности одлучи за куповину некретнине, они тада неће имати право на одбитак јер су то право већ једном искористили.

Због тога је веома важно добро размислити које чланове породице планирате да укључите у процедуру подношења захтева за добијање ове врсте олакшице јер једном добијена олакшица вас лишава могућности да поново стекнете ово исто право уколико се касније определите за куповину некретнине коју желите да буде у вашем власништву.

Рокови и документи за повраћај пореза на прву некретнину
Што се тиче рока, купац може да поднесе писмени захтев Пореској управи 30 дана од дана потписивања тј. овере купопродајног уговора од стране судског тумача.

Реч је о тзв. РФН Обрасцу – Захтев купца првог стана на рефундацију. Уз захтев, неопходно је доставити следеће пропратне документе:

оригинал извода из матичне књиге рођених
оверен купопродајни уговор од стране нотара
оригинал уверења о држављанству
фотокопија личне карте купца која мора бити оверена од стране овлашћеног лица као доказ да купац има пребивалиште на територији Републике Србије
фотокопија картице на којој се јасно види број текућег рачуна купца
изјава купца да се ради о куповини првог стана оверена код нотара
потврда од локалне самоуправе да немате некретнину у свом власништву од 1. јула 2006. године.
Уколико поред купца стана који је наведен у купопродајном уговору, постоје чланови породице који такође имају право на повраћај пдв-а, надлежној пореској филијали потребно је доставити и њихова следећа документа:
изводи из матичне књиге рођених
извод из књига венчаних (за супружника)
уверење о држављанству
фотокопија личне карте
потврда о пребивалишту
уверење да се на чланове домаћинства не води ниједна некретнина од 1.07.2006. године.
Након што скупите и предате сва документа пореској филијали, порески инспектор је задужен да провери да ли су иста валидна, тј. да ли су сви услови за повраћај пореза на додатну вредност испуњени од стране будућег власника некретнине. Он такође одређује износ новца који ће вам држава рефундирати.

Након тога, уколико су сви услови испуњени, надлежни порески орган тј. директор филијале у року од месец дана од дана подношења захтева од стране купца сачињава крајње решење о повраћају пореза, а 15 дана након достављеног решења купац може очекивати исплату новца на свој динарски текући рачун.

Стара градња и повраћај пореза на прву некретнину
Поред већ наведеног услова који се тиче периода у којем се купцу признаје нека некретнина као прва, важно је пажњу обратити и на следећу ситуацију када купац не може бити ослобођен плаћања пореза на додатну вредност.

Без обзира ако од средине 2006. године у свом власништву немате ниједну некретнину, ако купујете свој први стан у старој градњи, немате право на одбитак. Према актуелном Закону, само станови у новоградњи тј. само приликом директне куповине стана од инвеститора, будући власник стиче право на ову врсту олакшице, пише портал Некретнине.

Ако сте пронашли стан у старој градњи који желите да купите, треба да знате да је тај стан већ био у промету и да сходно томе немате могућност повраћаја новца када је порез на додатну вредност у питању. Оно што вас у овом случају чека јесте обавеза плаћања пореза на апсолутна права који износи 2,5% од укупне вредности некретнине. Ипак, купац ове некретнине може бити ослобођен плаћања ове врсте пореза ако му је то прва некретнина.

ало.рс

Podeli članak

Komentari

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Општина Пријепоље обезбедила климе за породлиште, мајстори их уградили џабе – нису наплатили своје услуге

Свака друга фирма у Србији без запослених или с једним радником

Двојицу мушкараца у Ивањици ударио гом док су брали малине

Наредне недеље нови јавни позив за премије за млеко

Извучени први добитници Велике летње наградне игре

„Бубе“ стигле у златиборски ауто-камп

ОГЛАСНА ТАБЛА

Летњи биоскоп на отвореном 21. јула

Данас је Свети Прокопије

ОГЛАСНА ТАБЛА

Снажна подршка ужичким пројектима средствима из опортунитета