Фото Тањуг

План одрживе урбане мобилности представља нови начин планирања градског транспортног и урбаног система који на одржив начин задовољава, првенствено потребе грађана. Циљеви таквог планирања су приступачност одредишту и услугама, повећање безбедности саобаћаја, смањење ефеката стаклене баште, повећање квалитета живота, здравија животна средина и смањени штетни утицај на здравље грађана. За разлику од традиционалног приступа планирању План одрживе урбане мобилности ставља посебан акценат на укључивање и учешће грађана и осталих субјеката кроз усклађивање одлука у различитим секторима.