ОГЛАСНА ТАБЛА
УЖИЧКЕ ВЕСТИ ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Подршка талентованим студентима, конкурс за градске стипендије отворен до 6. новембра

Као и претходних и ове године град Ужице пружа подршку талентованим студентима са територије града. Конкурс за доделу градских стипендија расписан је данас и отворен до 6. новембра текуће године. Право учешћа на конкурсу имају студенти I године студија првог степена који потичу из породица са троје и више деце, студенти студија првог степена (основне академске и струковне студије), студенти студија другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) и студенти са инвалидитетом првог и другог степена студија.

Општим условима конкурса предвиђено је да кандидати за стипендије морају да се  школују на високообразовним установама чији је оснивач Република Србија, да се школовање финансира из буџета Републике Србије, да нису старији од 27 година / студенти са инвалидитетом да нису старији од 30 година и да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година, непрекидно, пре датума објављивања конкурса.

За студенте прве године студија првог степена услов је и остварена просечна оцена у завршном разреду средње школе најмање 4,80 као и учешће на такмичењима у завршном разреду средње школе које је резултирало освајањем првог или другог места на окружном такмичењу, првог, другог или трећег места на републичком такмичењу или једног од првих пет места на међународном такмичењу, под условом да су такмичења предвиђена Календаром Министарства просвете. Када је реч о наградама са спортских такмичења важно је да су обухваћена Календаром да еј у питању такмичење у појединачним спортовима и д аје ученик наступао као представник школе.

За студенте из породица са троје и више деце, услов је остварена просечна оцена у завршном разреду средње школе  најмање 4,80, а за студенте са инвалидитетом остварена просечна оцена у завршном разреду средње школе најмање  4,00 и постојање телесно оштећења или обољења које трајно нарушава здравствено стање.

Када је реч о студентима друге и виших година студија услов су положени сви испити из претходне године студија, остварена просечна оцена, из претходне године студија, најмањe 9,00 и да је студент незапослен. Студенти друге и виших година студија са инвалидитетом могу остварити право на стипендију уколико су незапослени, први пут уписали годину студија у школској години у којој конкурише за стипендију и остварили најмање 37 ЕСПБ бодова у претходној години.

Студенти студија другог степена морају бити незапослени, имати положене све испите из завршне године основних студија / претходне године студија другог степена и остварену просечну оцену, из завршне године основних студија / претходне године студија другог степена, најмањe 9,00.

Поред положених свих испита из претходне године, и под условом да је први пут уписана година студија у школској години у којој конкурише за стипендију, студенти студија другог степена са инвалидитетом, морају имати и најмање 37 ЕСПБ бодова оставрених у претходној години.

Неопходни обрасци за пријаву нa конкурс могу се преузети у писарници Градске управе или на званичној интернет страници града Ужица.

Пријаве на конкурс предају се у писарници, соба број 12, или преко  поште на адресу: Град Ужице, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, 31 000 Ужице, ул. ДимитријаТуцовића 52, са назнаком – пријава на конкурс за градске студентске стипендије

Пријаве се могу предати закључно са  6.11.2023. године.

Комисија доноси одлуку о додели стипендија у року од 45 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Стипендије се исплаћују у десет месечних рата.

Град Ужице

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Новогодишњи празници на Златибору уз мноштво популарних извођача

ОГЛАСНА ТАБЛА

„Ми се надамо, нада је живот“

ОГЛАСНА ТАБЛА

Ужичанин у аутомобилу превозио 4,5 килограма марихуане

ОГЛАСНА ТАБЛА

Српска ракија стављена у топ 10 најбољих жестина на свету, заузела четири места на листи

ОГЛАСНА ТАБЛА

Исплата пензија од суботе 9. децембра

ОГЛАСНА ТАБЛА

У ужичком породилишту рођенo шест беба

ОГЛАСНА ТАБЛА

СК Звезда се припрема за нову сезону

ОГЛАСНА ТАБЛА

Колико је Србија ове године зарадила од извоза малине?

ОГЛАСНА ТАБЛА

Још данас можете да се пријавите за „Моја прва плата“

ОГЛАСНА ТАБЛА