У Градској општини Севојно почела је подела комуналне опреме обезбеђене кроз Програм унапређења инфраструктуре у животној средини (ЕИСП2) финансиран од стране Инструмента за предсприступну помоћ (ИПА 2017), Министарства за заштиту животне средине и Шведске владе. ЈКП “Биоктош” ових дана испоручиће домаћинствима првих 500 канти за суви отпад, а упоредо са њима домаћинства ће добити и црне канте за мокри отпад које је набавио “Биоктош”.

Пројекат примарне сепарације отпада (“ОДВАЈАМО”), који се имплементира у четири региона, подразумева доделу више од 90.000 канти и 26 ауто-смећара у 17 градова и општина има за циљ повећање процента рециклаже и унапређење стања животне средине. Ужицу су кроз овај пројекат опредељена средства у износу од 544.878 еура уз финансијско учешће града од 69.472 еура. Предвиђена средства донатора  су утрошена за набавку комуналне опреме (канти/контејнера) и возила за сакупљање примарно селектованог отпада, конкретно, за набавку: 5 350 пластичних канти од 240л за сакупљање рециклабилног отпада, 570 пластичних контејнера од 1,1 m3 за сакупљање рециклабилног тока отпада, 124 контејнера од 1.1 m3 са точкићима за сакупљање стакла и два камиона запремине 16 m3.

Наведена опрема омогућиће ЈКП “Биоктош” да успостави одвојено сакупљање и транспорт рециклабилног тока отпада у граду Ужицу и Градској општини Севојно  до постројења са издвајање секундарних сировина у оквиру регионалног центра за управљање отпадом Дубоко. Према речима Бранислава Марића извршног директора тог предузећа  у току је подела првих  500 канти за суви отпад и исто толико канти за мокри отпад у 500 домаћинстава у Севојну.

“У наредним данима очекује се набавка још око 2 хиљаде црних канти које купује “Биоктош” и подела у деловима града у којима је могућ неометан одвоз селектованог отпада. У складу са пројектним активностима биће набављене и остале канте тако да ће примарном сепарацијом отпада бити покривено укупно 5 350 домаћинстава. Уз 2 500 домаћинстава колико је обухваћено претходним пројектом ово ће заиста бити велики помак у организованом селектовању и прикупљању отпада”.

На територији Севојна су упоредо са поделом канти за домаћинства постављени и контејнери испред зграда за колективно становање.

“Постављено је 25 контејнера код зграда за колективно становање на постојећим локацијама и неколико контејнера за стакло. Пратићемо потребе грађана и у складу са тим додавати комуналну опрему, али оно што нам је веома важно је грађани у овом великом и значајном послу сарађују са нама и укључе се у његову реализацију”, наглашава Марић.

Опрема за кућно одвајање отпада стигла је и у домаћинство породице Турудић, а према речима Бранке Турудић они ће сада са задовољством селектовати отпад.

“Задовољна сам јер контејнери се напуне за дан два и више нема места а сада ће свако морати да води рачуна о свом отпаду. До сада нисмо оидвајали отпад јер нисмо имали адекватну опрему а сада ћемо то радити  у складу са упутствима које смо добили”.

У овом, тзв. “систему одвојеног сакупљања у 2 канте”, у плавој канти/контејнеру сакупљаће се заједно сав суви, тј. рециклабилни отпад који обухвата различите врсте материјала погодне за рециклирање као што су пластика, папир и картон, метал, гума, док ће се у црној канти и сивом контејнеру, сакупљати сав преостали комунални отпад, који се у највећој мери састоји од биоразградивих категорија отпада (остаци хране и кухињски отпад), као и других фракција, као што су текстил, кожа, земља, итд. Жути контејнери намењени су искључиво за стакло.