За суфинансирање обнове фасада стамбених зграда из буџета града у овој години издвојено је 10 милиона динара. Готово толико, вредни су радови који се тренутно изводе у Улици Димитрија Туцовића 64а и 64б на стамбеним зградама које су под Заштитом завода за заштиту споменика културе.

У питању су зграде које се налазе у самом центру града и које су испуниле све услове предвиђене конкурсом а према критеријумима имале и највећи број бодова.

Како је реч о објектима који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе, обнову фасада град субвенционише са 80 одсто, док власници станова сносе 20 одсто трошкова. Радове изводи ЈКП “Стан” и одвијају се превиђеном динамиком.

Конкурс је ове године реализован после две године паузе, а критеријуми за утврђивање листе приоритета одрађени су по групама које се односе на: грађевинско стање фасаде, стање фасаде према угрожености пролазника на јавној површини, сложености извођења потребних радова, извођење рестаураторских радова на фасади, старости објекта, утицаја на амбијент, споменичко својство зграде, као и хитност обнове.