14.2 C
Uzice
новембар 16, 2019
FOTO RAZGLEDNICA VESTI IZ OKRUGA

OBJAVLJEN TENDER ZA IDEJNI PROJEKAT I PLAN DETALJNE REGULACIJE TUNELA KADINJAČA

Kako Drina Info saznaje u Opštinskoj upravi  Bajina Bašta danas je objavljen tender za Idejni projekat i Plan detaljne regulacije i 3d model vizuelizacije tunela Kadinjača.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana a do kraja septembra se očekuje i potpisivanje Ugovora za izabranim ponuđačem. Rok za realizaciju ovih aktivnosti je 365 kalendarskih dana. Procenjena vrednost posla je 48.688.423,00 dinara bez PDV-a.

Projektovana brzina prolaska vozila kroz ovaj objekat će biti 80 km/čas.

Najznačajniji posao će biti terenski istražni radovi čemu je se posvetila posebna pažnja u konkursnoj dokumentaciji. Tunel će biti projektovan prema poslednjim evropskim direktivima i nemačkim standardima za gradnju ovakvih objekata.

„Očekujemo da dobijemo najkvalitetniju dokumentaciju za naš tunel kako se nebi događale greške i previdi tokom izbora izvođača ili gradnje. Projektant će biti dužan da uradi sve neophodne studije, analize, elaborate i druge neophodne ali i poželjne akte, kako bismo imali preduslove za pregovore sa zainteresovanim investitorima za gradnju najmodernijeg tunela u Republici Srbiji.“ kaže za naš portal koordinator projekta Ivan Marković iz Opštinske uprave Bajina Bašta.

„Veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu privrede Republike Srbije i pomoćnici ministra gospođi Biljani Žarković i njenom timu kao i Javnom preduzeću Putevi Srbije koji su radili sa Gradom Užicem i opštinom Bajina Bašta veoma intezivno na ovom zadatku.“ – saopštava Marković

Kadinjaca

Kadinjača

Zadatak projektanta će biti izrada sledećih dokumenata:

– Plan detaljne regulacije za tunel ispod prevoja Kadinjača na deonici državnog puta Dub-Dubci.

– Građevinski projekat – Trasa

Inženjersko – geološki i geotehnički uslovi (trasa, objekti, pozajmišta i deponije materijala)

Saobraćajne analize i prognoze

Hidrološko-hidrauličke analize

Projekat kolovozne konstrukcije

Projekat odvodnjavanja

Projekat regulacije vodotokova

Projekat inženjerskih konstrukcija i objekata

Projekat mostova

Projekat tunela

Projekat saobraćajne signalizacije i opreme

Projekat pratećih sadržaja

Projekat tehničke infrastrukture

Projekat uređenja putnog pojasa

Projekat tehničkih mera zaštite životne sredine

Projekat geodetskih radova

Projekat eksproprijacije

Projekat organizacije i tehnologije izvođenja radova

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Studija opravdanosti

Separat za tendersku dokumentaciju

– Model 3d vizuelizacije trase i objekata

PROJEKTANT JE DUŽAN DA PREDSTAVI REZULTATE I IZVRŠI PREZENTACIJU SLEDEĆIH DOKUMENATA

Program geodetskih radova za Projekat za građevinsku dozvolu

Za optimalnu trasu koja je numerički definisana u apsolutnom koordinatnom sistemu potrebno je utvrditi program geodetskih radova koji treba da obuhvati: projekat operativnog poligona, kontrolu datih veličina i stabilizaciju tačaka operativnog poligona, merenje i izravnjavanje mreže poligona, dopunska merenja u zoni optimalne trase.

Program istražnih geotehničkih radova za Projekat za građevinsku dozvolu

Ovaj program predviđa radove u zoni optimalne trase, uključujući i zone pozajmišta i deponija, na osnovu uvida u dokumentaciju o ranijim geotehničkim istražnim radovima i kompletne projektne dokumentacije za optimalnu trasu.

Program hidroloških istraživanja za Projekat za građevinsku dozvolu

U okviru ovog programa treba predvideti neophodna hidrološka istraživanja u koridoru optimalne trase puta kako bi se moglo pristupiti dimenzionisanju i proveri objekata odvodnjavanja u sledećoj projektnoj fazi.

Projektni zadatak za izradu Projekta za građevinsku dozvolu

Obaveza projektanta je da u skladu sa rezultatima svih prethodnih aktivnosti, odnosno u skladu sa svim studijama, elaboratima i projektima Idejnog projekta izradi predlog Projektnog zadatka za nivo Projekta za građevinsku dozvolu i dostavi Investitoru na verifikaciju.

 Kompletiranje Idejnog projekta

Ova aktivnost predpostavlja finalizaciju svih tekstualnih, grafičkih i numeričkih priloga i umnožavanje za potrebe revizije; finalizaciju svih pratećih projekata i izveštaja (tekst, grafika, numerika) i umnožavanje za potrebe revizije; izradu sinteznog materijala za javnu prezentaciju Idejnog projekta; izradu digitalnog zapisa svih delova Idejnog projekta i dokumenata na bazi kojih je on urađen. Kompletan Idejni projekat je potrebno prezentovati u formatu A4, postupajući u svemu prema važećem “Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata“ (Sl.gl. RS br. 23/77 i 77/2015).

Revizija i usvajanje Idejnog projekta

Revizija Idejnog projekta mora se sprovesti u skladu sa zakonskim odredbama i primeriti značaju putne deonice. U toku rada stručne kontrole, ako ima primedbi, revidenti imenovani po oblastima dostavljaju Preliminarne izveštaje i nakon usaglašavanja primedbi i postupanja po njima Reviziona komisija sastavlja Završni izveštaj o usvajanju kompletene projektno-tehničke dokumentacije.

 Idejni projekat – finalna dokumentacija

U okviru ove aktivnosti pristupa se formiranju finalne dokumentacije Idejnog projekta, a u svemu prema Završnom izveštaju Revizione komisije koji je satavni deo finalne dokumentacije. Obaveza projektanta je da celokupnu projektnu dokumentaciju uradi  na srpskom jeziku, a da se dvojezično na srpskom i na engleskom jeziku radi samo separat neophodan za tendersku dokumentaciju (tehnički opis, situacioni plan sa lokacijama svih objekata, karakteristični poprečni preseci saobraćajnica i objekata, predmer i predračun, tehničke specifikacije).

Studija opravdanosti

Studija opravdanosti predstavlja u suštini tehno-ekonomsku analizu Idejnog projekta usvojene deonice sa ciljem da se dobiju pouzdani pokazatelji na osnovu kojih bi se definisao prioritet izgradnje deonice na putnoj mreži. Sadrži odgovarajuće grafičke i numeričke priloge saglasno usvojenoj metodologiji i tehnologiji izrade Studije opravdanosti na nivou detaljnosti Idejnog projekta, u svemu u skladu sa važećim Pravilnikom za izradu Studija opravdanosti.

Izvor: Drina Info

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Zaboravite lift: Evo zašto je dobro penjati se uz stepenice svaki dan

Oglasna Tabla

16. novembar obeležava se kao Međunarodni dan tolerancije

Oglasna Tabla

Tajna pametne dece je u rečima koje čuju od svojih roditelja

Oglasna Tabla

На данашњи дан почела је Колубарска битка

Oglasna Tabla

Dva proverena recepta za savršen kiseli kupus

Oglasna Tabla

Ratni tenk „hočkis” iz Drugog svetskog rata pomeren zbog uređivanja platoa

Oglasna Tabla

Srbija prodaje 22 vojna kompleksa: Ponuđene kasarne, skladišta i jedna komanda

Oglasna Tabla

Poslednja utakmica u Užicu – Sloboda danas želi da kruniše jesen!

Oglasna Tabla

10 tipova ljudi na srpskim slavama

Oglasna Tabla