Ranije je reagovao i Zavod za zaštitu prirode i povodom stradanja nejakih ptica saopštio da su netačne informacije Fonda za zaštitu ptica grabljivica o postojanju dokumenta tog Zavoda o uslovima za prelet.

Fond za zaštitu ptica-grabljivica prethodno je saopštio da Direktorat za civilno vazduhoplovstvo postupa prema dokumentu Zavoda za zaštitu prirode, po kojem nema nikavih ograničenja za letove na malim visinama nad kolonijama beloglavih supova.

Po pisanju medija, jedan helikopter je leteo oko gnezda u koloniji beloglavih supova u vreme kada su se mladunci pripremali za prvo poletanje iz gnezda. Mladunci su preplašeni od helikoptera prevremeno iskakali iz gnezda i padali u jezero.

Šest mladunaca je ispalo iz gnezda, od kojih su tri spasena i preneta u Prihvatni centar rezervata Uvac, a ostali mladunci nisu nađeni.

Izvor:danas.rs