Grad Užice, uz podršku Ministarstva za brigu o selu, organizuje jednodnevnu manifestaciju „Miholjski susreti sela”. Svečano otvaranje planirano je u subotu 30. oktobra u 10 časova u Kremnima u dvorištu OŠ “Bogosav Janković”.


Cilj Manifestacije je obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika u našim selima, negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasleđa.


Aktivnosti na manifestaciji mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju, itd.), sportska takmičenja, promovisanja očuvanja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici naših sela mogu pokazati svoja znanja i veštine.

Sve zainteresovane ekipe mogu se prijaviti do 9:45 u subotu 30. oktobra.