Док се у јануару месецу 2023. године очекује извештај Завода за јавно здравље Ужице о мерењима квалитета ваздуха током ове године, претходни за 2021. годину показује извесно побољшање. Према речима градске већнице за заштиту животне средине, енергетску ефикасност и туризам Наде Јовичић, очигледно је да мере енергетске ефикасности које се примењују од 2015. године дају резултате.

“Кренули смо са реализацијом мера енергетске ефикасности пре седам година када смо индивидуална ложишта препознали као највеће загађиваче ваздуха. У међувремену смо и средствима из буџета, али и уз подршку ресорних министарстава обухватили и велики број објеката јавне намене, тако да данас имамо само једну установу која чека на конверзију котларнице. А да су ове мере имале ефекта на смањење загађења показују годишњи извештаји Завода за јавно здарвље Ужице који мерења квалитета ваздуха врши на дневном нивоу. Извештај за 2021. годину показује да је забележено укупно 84 дана са прекорачењем дозвољених вредности, али у поређењу са ранијим периодом бележе се мање вредности загађујућих материја. Са друге стране имамо и девет дана са прекорачењем у току пролећа и лета када није актуелна грејна сезона, што указује на загађење као последицу саобраћаја”.

Због тога се, према њеним речима, поред мера које се односе на индивидуална домаћинства и објекте јавне намене реализују и мере усмерене на смањење загађења ваздуха које настаје као последица саобраћаја.

У овој години на субвенционисану набавку котлова на гас, кроз конкурсе града и ресорних министарстава, право је остварило 288 физичких лица власника индивидуалних породичних објеката и станова у стамбеним зградама, њих 29 ложишта је заменило котловима и пећима на пелет а 4 корисника субвенције уградиће топлотне пумпе. По први пут реализована је и мера намењена социјално угроженим домаћинствима. 45 породица са територије града добило је бесплатно нове шпорете на чврсто гориво са ознаком еко-дизајна.