Савет за родну равноправност града Ужице реализује пројекат “Локални механизми за развој женског предузетништва”. Главни циљ пројекта је допринос повећању економске једнакости између мушкараца и жена  у граду Ужицу, чија је вредност 483 хиљаде динара.

Пројектом ће бити обухваћено 60 жена предузетница из градских и сеоских средина. Жене обухваћене пројектним активностима ће добити неопходна  знања и  мотивацију да искористе сопствене ресурсе како би превазишле постојећу економску неједнакост са мушкарцима. Жене предузетнице као носиоци економског развоја породице и заједнице ће бити промовисане као примери добре праксе и имаће могућност да своје идеје и искуства  о економском оснаживању представе доносиоцима одлука. Грађани ће бити мотивисани да о женским ресурсима размишљају на позитиван начин и родну равноправност доживљавају као потенцијал за развој.

Очекује се након реализације свих пројектних активности унапређено знање жена предузетница о значају удруживања, доступним фондовима за унапређење бизниса, локалним политикама за развој предузетништва, заједничком наступу на тржишту реализацијом едукативних радионица и састанака.

Пројекат је саставни деo програма “Кључни кораци ка родној равноправности – фаза два”, који реализује Координационо тело за родну равноправност Владе републике Србије а уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена УН Wомен и Европске уније ( ЕУ за тебе).