ОГЛАСНА ТАБЛА
СРБИЈА ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Казне до два милиона динара за неевидентирање сваког оствареног промета

Примена Закона о фискализацији одложена је до 30. априла 2022. године. То значи да обвезници фискализације морају најкасније од 1. маја да евидентирају промет на мало преко електронског фискалног уређаја, иначе им прете значајне новчане казне.

Казном од 300.000 до два милиона динара казниће се за прекршај правно лице – обвезник фискализације ако не евидентира преко електронског фискалног уређаја сваки појединачно остварени промет на мало, укључујући и примљене авансе за будући промет на мало.

Иста казна је предвиђена ако обвезник фискализације од 1. маја не изда фискални рачун и ако он не садржи обавезне прописане податке или су неисправни подаци од значаја за висину пореске обавезе. То подразумева да у тренутку промета мора да изда фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја.

Председница удружења „Рачуноводствена комора Србије“ Снежана Митровић истиче да прописана казна подразумева и прекршај ако се у сваком пословном простору и пословној просторији којима се додељује јединствена ознака не обезбеди несметан рад најмање једног електронског фискалног уређаја.

Порески обвезник дужан је да изда рачун који није фискализован у моменту промета на мало и биће кажњен и ако не доставља податке о издатим фискалним рачунима Пореској управи путем сталне интернет везе у реалном времену.

“Морамо подсетити да смо из Рачуноводствене коморе Србије у сарадњи са другим пословним удружењима, тражили од Министарства финансија да се одложи рок примене Закона о фиксализацији до 31.12.2022. године. Разлози су, што сада није, као што је било у складу са ранијим одребама у подзакоском акту, прописана обавеза да се у малопродајном објекту, мора обезбедити рачуноводствена исправа односно дневни извештај о извршеном промету на мало са спецификацијом наплаћених средстава за продату робу”, каже Митровић.

Казне за непоштовање прописа

За прекршаје ће се, поред правног лица, казнити и одговорно лице у правном лицу обвезнику фискализације, и то новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара. За наведене прекршаје казниће се предузетник – обвезник фискализације новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.

Такође, одговорност има и физичко лице које је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности, а које није предузетник. Ако направи поменуте прекршаје биће кажњено новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара.

Зашто су важни дневни извештаји?
Дневни извештај је важан за све обвезнике фискализације који воде пословне књиге у складу са Законом о рачуноводству, где су дужни да на основу валидне рачуноводствене исправе, оверене од овлашћеног лица, евидентирају раздужење продате робе у малопродајном објекту.

Такође су дужни, ако су обвезници у систему ПДВ-а, да у складу са Законом о ПДВ и Правилником о ПДВ евиденцијама евидентирају обавезу за ПДВ за продату робу у промету на мало, опорезовану прописаним стопама.

Дневни извештај је неопходан за поређење података који се у њему креирају на крају радног дана, за продату робу у малопродајном објекту, и података који су у интернет преносу евидентирани у Пореској управи у систему за управљање фискализацијом.

Наша саговорница наводи да је ова исправа важна и код сменског рада као примопредаја наплаћених средстава до момента смењивања запослених који користе електронски фискални уређај. Поред дневног извештаја, у ЕСИР (електронски уређај) је неопходно омогућити формирање и штампање периодичног извештаја о извршеном промету на мало. Сви ти наведени извештаји важни су и за порески поступак који се врши за остварен промет робе на мало продате крајњим физичким лицима.

“Наш савет рачуновођама је да препоруче својим комитентима који врше промет на мало и за које воде пословне књиге да обавезно одаберу добављача за електронски фискални уређај (ЕСИР) који има у програму уређено да се може формирати и штампати дневни извештај о извршеном промету на мало са спецификацијом наплаћених средстава и са раздвојеним износом промета који је опорезован општом стопом од 20 одсто за ПДВ и посебном стопом од 10 процената за ПДВ, као и могућност формирања периодичног извештаја”, објашњава Митровић.

Она додаје да дневни извештај, као важна рачуноводствена исправа у складу са законом, мора бити оверен од овлашћеног лица.

Код обвезника фискализације који порез плаћају на основу паушално утврђеног прихода важан је такође износ продате робе на мало, евидентиран у дневном извештају са износом наплаћених средстава наплате за продату робу, јер се податак евидентира у обрасцу КПО.

“Сматрамо да је реформа важна и да је треба подржати али ова реформа мора бити примерена свим тренутним околностима које су отежавајуће у раду пореских обвезника у Србији. Требало би увести обавезујући дневни извештај о извршеном промету на мало, као што је био прописан и у ранијем периоду у подзаконком акту, који је дефинисао правила евидентирања промета преко фискалне касе. Због свега наведеног сматрамо да треба одложити примену Закона о фискализацији најкасније до краја ове године”, закључује председница удружења “Рачуноводствена комора Србије” Снежана Митровић.

Бизнис

Podeli članak

Komentari

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Вруће и спарно, могући пљускови са грмљавином

Дачић: Убица полицајца ликвидиран у околини Лознице, поново пуцао на полицију

“YUGOTON” поново у Градском културном центру

Постигнут договор између Владе и пољопривредника

Нове цене горива

Све је спремно за највећи карневал на води: На сплаварење Дрином од Перућца до Рогачице стижу гости из свих крајева Србије и Европе

Заплењено више од осам килограма кокаина, новац, аутомобили…

Отворена изложба “Димитрије Туцовић-раднички витез”

Обезбеђена средства за још 400.000 паметних бројила