11.2 C
Uzice
новембар 18, 2019
FOTO RAZGLEDNICA SRBIJA

Kada učenik ili njegov roditelj imaju pravo da podnesu prigovor na ocenu?

Pravo na kopiju kontrolne vežbe – ODBIJENO!

U Predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja član 82. menja se i glasi:

„Učenik osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese:

1) prigovor na ocenu iz predmeta dobijenu na usmenom odgovaranju u toku školske godine;

2) prigovor na ocenu iz predmeta dobijenu na kontrolnom ili pismenom zadatku tokom školske godine;

3) prigovor na ocenu iz vladanja tokom školske godine;

4) prigovor na zaključnu ocenu iz predmeta i vladanja na kraju prvog i drugog polugodišta;

5) prigovor na ispit.

Nastavnik je dužan da u slučaju ocenjivanja iz stava 1. tačka 2) ovog člana učeniku omogući da prilikom saopštenja ocene dobije kopiju kontrolnog ili pismenog zadatka.

Prigovor na ocenu iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana podnosi se direktoru škole u roku od pet radnih dana od dana saopštenja ocene.

Prigovor na ocenu iz stava 1. tačka 4) ovog člana podnosi se direktoru škole u roku od tri dana od dana dobijanja đačke knjižice, odnosno svedočanstva, osim za učenike završnih razreda u roku od 24 sata.

Prigovor na ispit iz stava 1. tačka 5) ovog člana podnosi se direktoru škole, u roku od 24 sata od saopštenja ocene na ispitu.

Direktor škole, u saradnji sa stručnim saradnikom i odeljenskim starešinom, odlučuje o prigovoru iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana u roku od tri dana, odnosno u roku od 24 sata o prigovoru iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, prethodno pribavljajući izjavu nastavnika.

Direktor je dužan da predmetnom nastavniku na čiju ocenu je uložen prigovor i podnosiocu prigovora, odluku dostavi u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

Ako oceni da je prigovor osnovan i da ocena nije javno saopštena, obrazložena, odnosno da ocenjivanje nije u skladu sa propisima, direktor poništava ocenu, pojačava pedagoško-instruktivni rad sa nastavnikom u ustanovi i rešenjem obrazuje komisiju za proveru znanja učenika, pregled i ponovno ocenjivanje pismenog ili drugog rada učenika. Komisija ima tri člana, od kojih su dva stručna za predmet, odnosno oblast predmeta.

Ukoliko se utvrdi da zaključna ocena nije izvedena u skladu sa propisima, direktor poništava i vraća ocenu odeljenjskom veću na razmatranje i zaključivanje.

Nastavnik čija ocena je poništena upućuje se i na stručno usavršavanje za oblast ocenjivanja i komunikacijskih veština.

Ukoliko pojačani pedagoško-instruktivni rad u ustanovi i stručno usavršavanje nastavnika ne daju pozitivan rezultat, direktor je u obavezi da zahteva stručno pedagoški nadzor nad radom nastavnika od strane prosvetnog savetnika.

Ako direktor u saradnji sa stručnim saradnikom i odeljenjskim starešinom oceni da je prigovor na ocenu iz vladanja osnovan i da ocenjivanje nije u skladu sa propisima upućuje zahtev odeljenjskom veću za razmatranje i ponovno odlučivanje, uz učešće stručnih saradnika.

Ako direktor utvrdi da zaključna ocena iz predmeta nije izvedena u skladu sa propisima ili je prigovor iz drugih razloga osnovan, rešenjem poništava zaključnu ocenu i upućuje učenika na polaganje ispita.

Ako utvrdi da je ocena na ispitu izvedena protivno propisima, poništiće ispit i uputiće učenika na ponovno polaganje ispita. Ispit se organizuje u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

Ukoliko škola nema potreban broj stručnih lica za odgovarajući predmet, angažuje stručno lice iz druge škole.

Nastavnik čija ocena je osporena ili na čiji je predlog utvrđena zaključna ocena, ne može da bude član komisije.

Kada je poništen ispit direktor obrazuje novu komisiju u čijem sastavu ne mogu da budu članovi komisije čiji je ispit poništen.

Ocena komisije je konačna.

Ako direktor donese odluku da prigovor nije osnovan, podnosilac prigovora ima pravo prigovora na odluku direktora prosvetnom savetniku.

Prosvetni savetnik dužan je odlučiti po prigovoru na odluku direktora u roku od sedam dana.

Prosvetni savetnik dostavlja odluku o prigovoru direktoru ustanove i podnosiocu prigovora u roku od tri dana od dana donošenja odluke.“

O b r a z l o ž e nj e

Predložene izmene imaju za cilj da otklone moguće prepreke u ostvarivanju prava učenika, roditelja ili drugog zakonskog zastupnika na prigovor na ocenu, pre svega tokom trajanja školske godine.

U praksi se najveći problem javlja kod ocena na kontrolnim i pismenim zadacima čije kopije nastavnici nerado daju učenicima, pa je jedini način da roditelj u njih ima uvid poseta nastavniku tokom Otvorenih vrata. Otvorena vrata se, pak, organizuju jednom do dva puta mesečno, i stoga je nemoguće dobiti uvid u kopiju kontrolnog ili pismenog zadatka u roku koji je predviđen za prigovor. Takođe, uprkos činjenici da je kopiju kontrolnog i pismenog zadatka vrlo lako moguće napraviti na licu mesta prostim fotografisanjem uz pomoć mobilnog telefona, nastavnici to često ne dozvoljavaju uz neopravdani izgovor da je to zakonom zabranjeno. Da bi se roditelji i zakonski staratelji poštedeli ovakvih proizvoljnih tumačenja, predloženo je razdvajanje prigovora na ocenu dobijenu tokom usmenog odgovaranja i na kontrolnom ili pismenom zadatku u toku godine, kao i dodavanje posebnog stava kojim se definiše dužnost nastavnika da učeniku omogući pravljenje kopije kontrolnog ili pismenog zadatka, kako bi roditelj ili drugi zakonski staratelj mogao pravovremeno uložiti žalbu na ocenu, u slučaju da smatra da ona nije zaslužena.

Druga predložena izmena odnosi se na produžetak roka za ulaganje prigovora na ocenu dobijenu tokom trajanja školske godine sa tri na pet dana od saopštenja ocene. Rok od tri dana je suviše kratak za roditelje i druge zakonske staratelje koji su zaposleni.

Treća predložena izmena ima za cilj da učenika, roditelja i drugog zakonskog staratelja zaštiti od eventualne nepoželjne samovolje direktora, tako što predviđa mogućnost ulaganja prigovora višoj instanci u slučajevima kada direktor svojom odlukom odbije prigovor roditelja ili zakonskog staratelja.

Izvor: OVDE

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Vremenska prognoza za 18. novembar (ponedeljak)

Oglasna Tabla

U Aleksincu je pre 30 godina stradao 91 rudar, tela su mesec dana izvlačena iz jame

Oglasna Tabla

Ambasador Egipta i guverner Asuana posetili Užice

Oglasna Tabla

Dobrić oštetio RAP za 6,86 miliona dinara

Oglasna Tabla

Fantastična štrudla sa makom i orasima: Savršen ukus koji se ne zaboravlja!

Oglasna Tabla

Roditelji nestalih beba traže formiranje posebnog tužilaštva, umesto zakona

Oglasna Tabla

Zimsko orezivanje voća: Obezbedite dobar rod uz video – uputstvo od samo tri koraka

Oglasna Tabla

Promenljivo oblačno, vetrovito i toplo

Oglasna Tabla

Zaboravite lift: Evo zašto je dobro penjati se uz stepenice svaki dan

Oglasna Tabla