Огласна табла
УЖИЧКЕ ВЕСТИ ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Javno preduzeće „Stan“ raspisuje oglas za davanje u zakup poslovnog prostora/lokala

JAVNO PREDUZEĆE “STAN“ UŽICE

r a s p i s u j e 

 

OGLAS

za davanje u zakup prikupljanjem  zatvorenih pisanih ponuda:

 

I    Poslovnog prostora/lokala  površine 180 m2 u I zoni, u ulici Dimitrija Tucovića broj 62 u Užicu u viđenom stanju.

II   Početna cena za obračun mesečne zakupnine:  18,33 evra bez PDV, odnosno 20,00 evra sa PDV po m2 lokala, što za 180,00m2  iznosi iznosi 3.300,00 evra bez PDV, odnosno 3.960,00 evra sa PDV u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po zvaničnom srednjem kursu NBS (dinarska protivvrednost).

Lokal se može zakupiti za obavljanje dozvoljene delatnosti. Zakupnina se obračunava u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate i uvećava za PDV, komunalne i druge obaveze koje terete poslovanje u lokalu po računima javnih i/ili javnih komunalnih preduzeća. Preduzeće zadržava pravo da svake godine uveća ugovorenu zakupninu u slučaju promene procenjene tržišne visine zakupnine iz opšteg akta grada Užice kojim se uređuje zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini, kako u pogledu utvrđivanja početne visine zakupnine, tako i u pogledu razvrstavanja lokacija po zonama.

III  Depozit uz ponudu:  11.880,00 evra (sa PDV), u dinarskoj protivvrednosti  na dan polaganja. Depozit se polaže na račun preduzeća broj: 160-51497-09, kod Banca Intesa AD Beograd, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, najkasnije zaključno sa 25.11.2020. godine. Ponuđaču koji ne ostvari prioritet, depozit uz ponudu se vraća kada odluka o davanju lokala u zakup postane konačna.

IV  Vreme trajanja zakupa:  5 godina.

Ulazak u posed lokala: odmah po zaključenju ugovora i iseljenju prethodnog zakupca.

V   Obezbeđenje plaćanja zakupnine: najbolji ponuđač je dužan da pre zaključenja i kao uslov za zaključenje ugovora, položi preduzeću:

  1. depozit u visini od tri zakupnine iz najbolje ponude obračunate sa PDV (doplata razlike između trostrukog iznosa ponuđene cene i depozita iz tačke III ovog oglasa), izražene u evrima, a položene u dinarskoj protivvrednosti na dan polaganja. Nepolaganje depozita se smatra odustankom od ugovora, u kom slučaju se najboljem ponuđaču ne vraća depozit uz ponudu iz tačke III ovog oglasa. Nerealizovan depozit se vraća po isteku zakupa i predaji lokala, u dinarskoj protivvrednosti na dan vraćanja, bez kamate, pod uslovom da je zakupac izmirio obaveze u celosti i preduzeću predao lokal, i
  2. za svaku godinu zakupa – po 4 sopstvene registrovane blanko menice “bez protesta“. Fizičko lice koje nije preduzetnik, polaže registrovane menice, koje su avalirane od strane aktivnog pravnog lica ili preduzetnika.

VI  Razgledanje lokala – radnim danom, u vremenu od 12 – 14 sati, počev od dana objavljivanja oglasa, zaključno sa 25.11.2020. godine.

VII Kriterijum za izbor ponude je visina ponuđene zakupnine, a u slučaju dve ili više ponuda sa jednakom zakupninom, komisija će pozvati ponuđače sa ponuđenim istim iznosom zakupnine da u roku od tri dana od prijema poziva dostave novu pismenu zatvorenu ponudu sa uvećenim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu. U slučaju nedostavljanja nove ponude, ili ponude sa iznosom zakupnine iz prethodne ponude – komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

VIII Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno podnesu ispravnu ponudu i koja nemaju dospelih, a neizmirenih obaveza za zakup lokala prema preduzeću.

IX Ispravna ponuda mora da bude u zatvorenoj koverti i da sadrži:

  1. dokaz o uplati depozita uz ponudu iz tačke III ovog oglasa u celosti;
  2. iznos ponuđene zakupnine koji ne može biti niži od početne cene, sa naznakom da se uvećava za PDV,
  3. broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita,
  4. potvrdu Lokalne poreske administracije grada Užica da je ponuđač izmirio poreze i takse, i
  • potvrdu Gradske uprave za finansije Grada Užica da ponuđač nema dugovanja prema Gradu Užicu, obe potvrde  ne starije od 2 meseca pre otvaranja ponuda,
  1. punomoćje za lice koje zastupa ponuđača pri otvaranju ponuda.

X Depozit uz ponudu ne vraća se ponuđaču koji: podnese neispravnu ponudu, i/ili ne zaključi ugovor i/ili ne položi sredstva obezbeđenja plaćanja  i gubi pravo učešća u postupku davanja u zakup istog lokala.

XI Rok za podnošenje ponuda je 26.11.2020. godine /četvrtak/, pod uslovom da ponuda stigne  u prijemnu kancelariju preduzeća u ul. Marije Mage Magazinović br. 7 u Užicu – do 12,00 sati (blagovremena ponuda). Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, neposredno u prijemnoj kancelariji predueća u ulici Marije Mage Magazinović 7 ili preporučenom pošiljkom preko pošte. Na prednjoj strani koverta ponuđač je dužan da upiše: “Ponuda za lokal – ne otvaraj”, a na poleđini – naziv, odnosno ime, broj telefona i adresu ponuđača. Neblagovremene i neispravne ponude se ne razmatraju.

XII  Javno otvaranje ponuda izvršiće se u kancelariji direktora dana 26.11.2020. godine sa početkom u 1300 sati.

Osobe za kontakt: Petrović Mileva i Kuzeljević Marija (tel. br. 031/513-259).

uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Каратисти Ужица у одличној форми

ОГЛАСНА ТАБЛА

Седам беба рођено у ужичком породилишту

ОГЛАСНА ТАБЛА

Једна смеса за тесто у 3 боје: Прелепо декорисана и укусна слана торта – готова за мање од пола сата

ОГЛАСНА ТАБЛА

„Пун кофер прича“ у Народној библиотеци Ужице

ОГЛАСНА ТАБЛА

Влада је поново ограничила цене хране, и то на два месеца

ОГЛАСНА ТАБЛА

Србија против Камеруна за повратак у живот (11.00)

ОГЛАСНА ТАБЛА

Ујутро магла и мраз, током дана хладно и облачно

ОГЛАСНА ТАБЛА

Тежак удес на магистралном путу Чачак – Ужице!

ОГЛАСНА ТАБЛА

Колико ћемо сада плаћати млеко, шећер, брашно: Влада је поново ограничила цене хране, и то на два месеца

ОГЛАСНА ТАБЛА