11.7 C
Uzice
октобар 22, 2019
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Javni konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD UŽICE
Komisija za obnovu fasada stambenih zgrada
II broj : 401-81/2018-1
Datum: 22.02. 2018. godine
U ž i c e

 

O D L U K A

o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje obnove fasada stambenih i
stambeno-poslovnih zgrada

Na osnovu Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada II broj 401-81/2018 od 22.02. 2018. Godine, kao i člana 10. Odluke o održavanju zgrade i spoljnog izgleda zgrade, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica („Službeni list grada Užica“, broj 16/2017 i 6/2018), grad Užice

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

na teritoriji grada Užica

  1. Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih zgrada imaju stambene i stambeno – poslovne zgrade koje su namenjene za stanovanje i sastoje se od najmanje pet stanova.

  2. Pravo učešća imaju i stambene i stambeno-poslovne zgrade u okviru prostorno kulturno- istorijskih celina koje se sufinansiraju, bez obzira na broj stanova.

  3. Uz prijavu ovlašćeno lice stambene zgrade je dužno da podnese sledeću dokumentaciju:

Uz zahtev za sufinansiranje obnove fasade stambene zgrade, upravnik je dužan da dostavi podatke i dokumentaciju:

a) Ime i prezime i JMBG/poslovno ime i PIB i MB svih vlasnika/suvlasnika stambene zgrade ili posebnih delova (u daljem tekstu: vlasnici posebnih delova);

b) Odluku nadležnog organa o izboru upravnika zgrade;

Napomena: Do ustrojavanja registra stambenih zajednica i izbora upravnika stambene zgrade, prijavu na učešće na konkursu za sufinansiranje obnove fasade stambene zgrade može podneti predsednik skupštine stambene zgrade.

v) Ime i prezime i adresu upravnika zgrade, izvod iz sudskog registra, telefon, mobilni telefon, e-mail adresa;

g) Izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele ne stariji od 6 (šest) meseci;

d) Tehničku dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima: kopiju građevinske i upotrebne dozvole, odnosno dokaz da je zgrada građena pre donošenja propisa, ili dokaz da je stambena zgrada legalizovana/ozakonjena, kao i rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje;

đ) Odluku skupštine stambene zajednice o usvajanju godišnjeg programa upravljanja zgradom (GPU) u kojem su planirani radovi i sredstva za izvođenje radova na obnovi fasada stambene zgrade;

e) Overenu izjavu kojom upravnik zgrade potvrđuje da raspolaže osiguranim finansijskim sredstvima od strane vlasnika posebnih delova, a u skladu sa predmerom i predračunom koji je sastavni deo tehničke dokumentacije.

ž) Uz rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje obnove fasada dostavlja se i tekstualni i grafički deo tehničke dokumentacije (nacrt postojećeg i novo stanje zgrade) sa foto dokumentacijom postojećeg stanja.

z) Predmer i predračun radova u kome su posebno iskazani radovi po modelu sufinansiranja (deo koji zajednički snose vlasnici posebnih delova i grad Užice) i radovi koje u celosti finansiraju vlasnici posebnih delova.

Napomena: Tehničku dokumentaciju za građevinu može da izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, koje je upisano u registar privrednih subjekata i koje ima zaposlena lica sa licencom odgovornog projektanta i koji imaju odgovarajuće stručne rezultate u izradi tehničke dokumentacije za tu vrstu i namenu objekata.

  1. Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada Užica.

  2. Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.

  3. Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog javnog oglasa koji je označen kao «obavezna sadržina prijave».

Zainteresovani učesnici javnog oglasa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava mogu dobiti detaljnije informacije o nameni objekata koji se mogu graditi na konkretnoj parceli, koeficijentu iskorišćenosti, stepenu izgrađenosti, gabaritu, spratnosti objekta, kao i druge relevantne podatke od Nikole Nikolića, na telefon broj 031/590-105.

Prijave se podnose na sledeću adresu:

– GRAD UŽICE, 31000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića 52 (za Komisiju za obnovu fasada stambenih zgrada) ili lično u prijemnu kancelariju broj 12 Gradske uprave Užice, na istoj adresi.

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv i adresu podnosioca prijave.

Opis

Preuzimanje

Odluka o sufinansiranju fasada stambenih i stambeno poslovnih zgrada
Odluka o sufinansiranju fasada stambenih i stambeno poslovnih zgrada, izmena i dopuna

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Krivična prijava za Užičanina zbog nedozvoljenog prometa duvana

Oglasna Tabla

Penzionerima 5.000 dinara oko 5. novembra

Oglasna Tabla

Nauka dokazala: Žene koje puno galame žive duže i puno su srećnije u životu

Oglasna Tabla

Evo kako je nastala “Krvava bajka“: Jedna od najtužnijih pesama, nastala iz kragujevačke tragedije

Oglasna Tabla

Miloš Milićević, gitarista užičkog Mehanizma, najbolji na Mobil Demo Festu

Oglasna Tabla

Zbog radova na rekonstrukciji Ulice Nikole Pašića, narednih dana saobraćaj će se odvijati otežano

Oglasna Tabla

Najavljene izmene zakona o zaštiti prirode

Oglasna Tabla

Kako da se hranite zdravo uprkos brzom tempu života?

Oglasna Tabla

LEKCIJA PONOSA I HRABROSTI SA KOSOVA: Andrija Simić iz Lapljeg Sela: Moja kuća nije na prodaju!

Oglasna Tabla