Огласна табла
УЖИЧКЕ ВЕСТИ ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Grad Užice raspisao je Javni konkurs za dodelu gradskih stipendija talentovanim učenicima i studentima

Na osnovu člana 9. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata iz sredstava gradskog budžeta broj 67-4/20 od 15.10.2020. godine i Odluke  o  stipendiranju talentovanih učenika i studenata za školsku 2020/2021. godinu broj 67-5/20-02 od 19.10.2020. godine, Komisija za stipendiranje talentovanih učenika i studenata grada Užica za školsku 2020/2021. godinu, raspisuje

 

                                  K O N K U R S                                     

ZA DODELU GRADSKIH STIPENDIJA  TALENTOVANIM UČENICIMA  I STUDENTIMA  ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 

I Pravo učešća na konkursu imaju:

–   učenici srednjih škola

–  studenti studija prvog stepena

–  studenti studija drugog stepena.

Uslovi za dodelu gradskih stipendija:

 1. Opšti uslovi

Učenici i studenti mogu konkurisati za  stipendije grada Užica, pod  sledećim opštim uslovima:

 • da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
 • da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina unazad, neprekidno, u odnosu na datum raspisivanja konkursa.
 1. Posebni uslovi za dodelu gradskih stipendija:
2.1.       Učenici srednjih škola i studenti I godine studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:
A

1)  da su u prethodnoj, školskoj 2019/2020. godini, ostvarili  prosečnu ocenu najmanje 4,80

2)  da su u prethodnoj, školskoj 2019/2020. godini  učestvovali na takmičenjima iz nastavnih predmeta ili učestvovali na

sportskim * takmičenjima i osvojili  jednu od sledećih nagrada:

–   prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju

–   prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju

–   jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.*

B

1)  da su u prethodnoj, školskoj 2019/2020. godini, ostvarili  prosečnu ocenu najmanje 5,00

2)  da su u prethodnoj, školskoj 2019/2020. godini  učestvovali na takmičenjima iz nastavnih predmeta ili učestvovali na

sportskim * takmičenjima i osvojili  jednu od sledećih nagrada:

–   prvo mesto na opštinskom takmičenju.

 Učenici i studenti I godine studija prvog stepena biraju uslove pod kojima će konkurisati, i to uslove pod A ili pod B.

Uslovi navedeni pod A i uslovi navedeni pod B ne mogu se kombinovati.

 Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1)  svedočanstvo o završenom razredu školske 2019/2020. godine

2 )  diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u školskoj 2019/2020. godini

3 )  potvrdu o upisu razreda u školskoj 2020/2021. godini

4 )  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa.

Dodatni dokazi za studente I godine studija prvog stepena

5)  uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija u školskoj 2020/2021. godini  i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

6) kopija- očitana lična karta / ukoliko se iz kopije-očitane lične karte može utvrditi ispunjenje opšteg uslova vezanog za prebivalište uverenje o prebivalištu nije potrebno /.

*  Sportske nagrade su osnov za dodelu stipendije ukoliko su  ispunjeni  i dodatni  uslovi:

– da je u pitanju nagrada osvojena na takmičenju u pojedinačnom sportu

– da je učenik učestvovao na takmičenju kao predstavnik škole koju pohađa

– da je osvojeno: prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju,  prvo, drugo ili treće  mesto na republičkom takmičenju,  jedno od prvih pet mesta na međunarodnom  takmičenju.

* Osnov za dodelu stipendija su samo nagrade osvojene na takmičenjima koja su obuhvaćena Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih škola i Kalendarom takmičenja i smotri učenika srednjih škola, koje donosi Ministarstvo prosvete Republike Srbije za svaku školsku godinu.

2.2. Učenici srednjih škola i studenti I godine studija prvog stepena koji potiču iz porodica sa troje i više dece, moraju ispuniti poseban uslov:

 1. da su u prethodnoj, školskoj 2019/2020. godini, ostvarili prosečnu ocenu najmanje 4,80.

            Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1)   svedočanstvo o završenom razredu školske 2019/2020. godine

2)  potvrdu o upisu razreda u školskoj 2020/2021. godini / uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija 2020/2021. i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

3 )  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa / kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova za studenta ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa /.

4)   izvode iz matične knjige rođenih za svu decu – braću i sestre učenika/studenta koji konkuriše za gradsku stipendiju

5)   ličnu izjavu o članovima porodičnog domaćinstva overenu kod javnog beležnika.

2.3.Studenti II godine i viših godina studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija,  najmanje 9,00.

 Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija u školskoj 2020/2021. godini  i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2) uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i o položenim ispitima –  činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao 60 ESPB osvojenih bodova.

3) kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa /.

2.4.Studenti studija drugog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija,  najmanje 9,00
 3. da je student nezaposlen.           

 Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija drugog stepena u školskoj 2020/2021. godini  i  statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2) uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na završnoj godini studija prvog stepena ili na prethodnoj godini studija drugog stepena

3) kopiju diplome o završenim studijama prvog stepena.

4) kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa /.

5) dokaz da su nezaposleni /očitana zdravstvena knjižica iz koje se vidi osnov zdravstvenog osiguranja ili uverenje Fonda PIO da student nije obveznik poreza i doprinosa po osnovu radnog odnosa/.

III Učenik odnosno student može u toku jedne školske godine ostvariti pravo samo na jednu stipendiju iz budžeta Grada Užica.

IV Isplata stipendija

Stipendije se isplaćuju u 10 jednakih mesečnih rata, za period septembar – jun,  u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.

V Rok za podnošenje prijava na konkurs

Prijave na konkurs, sa traženim dokazima o ispunjenju uslova,  podnose se Komisiji za stipendiranje talentovanih učenika i studenata, grada Užica za školsku 2020/2021. godinu,  preko pisarnice Gradske uprave, soba broj 12, zaključno sa 16.11.2020. godine, ili preko

pošte preporučeno na adresu:

Grad Užice, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti,

31 000 Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52.

Obrazac prijave može se preuzeti u pisarnici gradske uprave ili na internet stranici Grada Užica.

Napomene:

–  Uz prijavu se podnose kopije traženih dokaza.

–  Tražena uverenja mogu biti iskazana na jednoj ili više isprava zavisno od prakse fakulteta/visoke škole i obrazaca koje koriste.

– Nadležna služba Gradske uprave sačinila je obrazac uverenja za potrebe postupka po ovom konkursu, koji se overava na visokoj školi/fakultetu.  Ovaj obrazac nije obavezan.

 Kontakt osoba:                                                                                                                            broj  67-5/20, 28.10.2020. god.

Ljiljana Jovanović,

031/590-154, 064/8062638

ljiljana.jovanovic@uzice.rs

Izvor: uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Медвед на Љубишком путу уплашио возаче (видео)

ОГЛАСНА ТАБЛА

После бабе „пао” и нарко-деда у Ужицу

ОГЛАСНА ТАБЛА

Ђорђе Дабић именован за државног секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе

ОГЛАСНА ТАБЛА

Каратисти Ужица у одличној форми

ОГЛАСНА ТАБЛА

Седам беба рођено у ужичком породилишту

ОГЛАСНА ТАБЛА

Једна смеса за тесто у 3 боје: Прелепо декорисана и укусна слана торта – готова за мање од пола сата

ОГЛАСНА ТАБЛА

„Пун кофер прича“ у Народној библиотеци Ужице

ОГЛАСНА ТАБЛА

Влада је поново ограничила цене хране, и то на два месеца

ОГЛАСНА ТАБЛА

Србија против Камеруна за повратак у живот (11.00)

ОГЛАСНА ТАБЛА