ОГЛАСНА ТАБЛА
СРБИЈА ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Детаљан пресек плата по градовима у Србији, разлике огромне: Ево где су зараде биле највеће, а где најмање

Разлике у платама по општинама и градовима Србије су евидентне, те већ годинама највећу просечну плату имају грађани Београда, док, на пример, у местима на југу Србије имају двоструко нижа примања. Просечна зарада без пореза и доприноса у београдском региону у августу 2023. је износила 108.985 динара, док је на пример, у Пчињској области износила 64.110 хиљада динара.

Просечна зарада на републичком нивоу је у августу износила 86.112 динара. Просечне бруто и нето зараде су ове године номинално веће за 14,4 одсто, а реално за 2,6 одсто него у 2022.

Према подацима Републичког завода за статистику, на нивоу целокупне Северне Србије просечна зарада без пореза и доприноса у августу је била 96.086 динара, а у Јужној Србији 73.051 динара. Просечне плате у Шумадији и Западној Србији су биле 72.252 динара, док су у Источној Србији запослени просечно примали 74.073 динара.

Просечне плате за август у Београду
Зараде грађана запослених у престоничким општинама су се у августу кретале у распону од 71.026 динара до чак 155.125 динара! Највеће просечне плате су биле исплаћене у општинама Стари Град, Врачар, Савски венац и Нови Београд.

Просечна августовска зарада у Старом граду је износила 155.125 динара, на Врачару за око хиљаду динара мање, односно 151.591 динар. Савски венац је једна од најпопуларнијих општина у Београду која се убрзано развија и доста гради, те је плата била у просеку 141.217 динара. Скоро толико је РЗС забележио и на Новом Београду, односно тачно 140.337 динара.

У односу на горепоменуте цифре, најмање новца је исплаћено на рачуне становника Сопота и то 71.026 динара и Младеновца 71.312 динара. Поред ових двају београдских општина, најмања зарада остварена је још у Сурчину, Гроцкој и Барајеву.

Просечне плате за август у Војводини
На нивоу региона Војводине у августу је остварена просечна зарада у висини од 81.239 динара. Доминирала је Јужнобачка област са просечном платом од 90.380 динара, а најмање су добијали они који имају регистрован радни однос у Западнобачкој области и то 70.505 динара.

Просечна плата у Новом Саду је у августу била 100.710 динара, у Суботици (Севернобачка област) – 76.093 динара, а у Кикинди 73.511 динара (Севернобанатска област). Док је, примера ради, у Панчеву (Јужнобанатска област) она износила 85.829 динара.

Што се тиче Срема, највећу просечну плату су имали грађани Инђије и то 81.490 динара.

Просечне плате за август у Централној и Западној Србији
Највећу просечну плату у овој категорији РЗС-а су оствариле општине у Шумадији, а просек је био 77.598 динара. Рашка област је област са најмањом августовском зарадом која је износила 67.692 динара. После ње је Поморавска област са 68.235 динара. Остали делови овог региона су забележили примања која прелазе праг од 70.000 динара.

У Златиборској области Град Ужице имао је највећу просечну зараду, односно 80.325 динара. Са друге стране, запослени у Чајетини су у просеку примали око 66.884 динара.

Просечна плата Ваљеваца је била 75.178 динара, а Лозничана 68.981 динар. Чачак на Морави је забележио просечну плату од 73.394 динара, док су Лучани близу републичког просека – 83.608 динара.

Становници Јагодине су у августу имали просечну плату од 69.128 динара. А овако је било у три шумадијска града:

Крушевац 77.192 динара
Крагујевац 80.840 динара
Краљево 71. 078 динара
Просечне плате за август у Јужној и Источној Србији
У овим деловима Србије се готово константно бележе најниже плате. Тако је просечна зараде зараде испод 60.000 динара имају Бојник (57.845 динара), Црна Трава (59.245 динара), Врање (59.357 динара) и Прешево (57.270 динара).

Највећу просечну плату у августу имали су радници Бора – 100.855 динара. У Нишу је овај податак 82.483 динара, а у Прокупљу 70. 743 динара.

Смедеревска просечна плата је била 77.096 динара, а слично је било стање и у Бољевцу, где је запосленима на рачун уплаћивано у просеку 76.220 динара.

Шта је просечна зарада?
Просечна зарада се дефинише на основу Закона о раду и Закона о порезу на доходак грађана. Она подразумева све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси, наводи се у објашњењу обрачуна РЗС.

Према томе, зараду чине следеће ставке: Зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства,за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану утоку рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство,празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања,застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.;накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).

Шта не улази у просечну зараду?
Просечном зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба.

Такође, у просечне плате не улазе ни једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде,солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Блиц

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Временска прогноза за недељу – 10. децембар

ОГЛАСНА ТАБЛА

Ђорђе у „стојадину“ обишао Европу и остварио дечачки сан

ОГЛАСНА ТАБЛА

Варали старије суграђане и узимали им хиљаде евра за запрашивање непостојећих стеница

ОГЛАСНА ТАБЛА

Ако немате идеју шта спремити у току поста, ПРОЈИЦЕ СУ УВЕК ДОБРО РЕШЕЊЕ: Лако се праве, а цела породица ће уживати (РЕЦЕПТ)

ОГЛАСНА ТАБЛА

Жесток удес на Копаонику

ОГЛАСНА ТАБЛА

Плаћено одсуство и за очеве

ОГЛАСНА ТАБЛА

Фонд ПИО најавио: Од 1. јануара нови услови за одлазак у пензију

ОГЛАСНА ТАБЛА

Велики спољнотрговински плус српске пољопривреде

ОГЛАСНА ТАБЛА

Мистериозне појаве на небу изнад Панчева и Ужица

ОГЛАСНА ТАБЛА