Početkom svake grejne sezone JKP “Bioktoš” se suočava sa problemom paljenja kontejnera žarom koji se nalazi u pepelu. Pošto se to i pored dosadašnjih upozorenja i dalje dešava ovim putem apelujemo na sve građane da se ova loša navika iskoreni.
Najljubaznije molimo građane koji se greju na čvrsto gorivo da ohlađeni pepeo odlažu u posude pored kontejnera ili u kontejner. Džakove za odlaganje pepela građani će moći da preuzmu u prostorijama JKP “Bioktoš”,ulica Lipa bb, posle 01. novembra.
Dodatne informacije građani mogu dobiti pozivom na broj telefona RJ “Javna
Higijena”: 031/525-426.