Home / FOTO RAZGLEDNICA / Zvanična zabrana postoji, ali nastavnik je nemoćan ako učenik koristi telefon

Zvanična zabrana postoji, ali nastavnik je nemoćan ako učenik koristi telefon

Korišćenje mobilnih telefona tokom nastave zabranjeno, ali je praksa drugačija. Reč je o lakšoj povredi discipline za koju se izriče ukor ili opomena.

Zabrana donošenja mobilnih telefona u francuskim osnovnim školama od septembra aktuelizovala je ovo pitanje i kod nas. Iako je prosvetnim zakonima propisano da mobilni telefon mora biti “nedostupan” u učionici, praksa je sasvim drugačija. Đaci ne samo šato imaju telefone na časovima, nego ih često i koriste za snimanje profesora i drugara, pozive…

Upotreba mobilnog telefona na nastavi spada u lakše povrede discipline, za koje su predviđene sankcije – opomena, ukor razrednog starešine ili odeljenskog veća.

Prosvetni radnici su složni u stavu da se mobilni telefon ne sme koristiti na času, osim u svrhu nastave, ali smatraju da ne treba zabraniti da se nosi u školu.

Psiholog i direktor OŠ “Olga Petrov” Merica Buj Bjelogrić kaže da svaka škola statutom definiše upotrebu mobilnih telefona.

– Već dve godine naši učenici ostavljaju telefon u kutiji ispred učionice, a kada se čas završi, uzmu ga i to odlično funkcioniše – ističe Bjelogrlićeva. – Ne možemo zabraniti njihovo korišćenje, jer imamo decu koja putuju i treba da se jave roditeljima kad krenu i stignu kući. Dok nismo uveli novo pravilo, bilo je zloupotreba jer su deca snimala čas, zvala roditelje… Nastavnik može samo da zamoli učenika da isključi telefon, ali ne i da mu uzme aparat.

Naša sagovornica ističe da je zabrane koje se ne mogu sprovesti u delo besmisleno uvoditi. Ona dodaje da je bilo roditelja koji su insistirali da dete mora imati mobilni telefon kod sebe, ako mu slučajno bude loše na času.

– Objasnili smo majci da je tu nastavnik, da su se svi roditelji složili sa odlukom – priča Bjelogrlić. – Roditelji su nekad veći problem, jer su deca prezaštićena. Tako se događalo da mame i tate zovu za vreme časa, uz objašnjenje da žele da čuju gde je dete, iako znaju da je čas u toku.

Direktor OŠ “Ivan Goran Kovačić” Miomir Dragaš ističe da je teško u praksi zabraniti korišćenje telefona na času, dodajući da to sve zavisi od nastavnika do nastavnika.

– Zvanična zabrana postoji, ali nastavnik je nemoćan ako učenik koristi telefon i može samo da ga opomene – kaže Dragaš. – Ne bi trebalo uvoditi potpunu zabaranu, već samo da se primenjuje ono što već postoji.

Izvor: Novosti

Podeli članak

Komentari

https://matis.rs/