Home / FOTO RAZGLEDNICA / Udar poreznika na estradu, građevince i ugostitelje

Udar poreznika na estradu, građevince i ugostitelje

Poreska uprava užurbano radi na razvoju najmodernijih tehnika pomoću kojih će brže otkrivati poreske prevare, utaje i velike poreske neplatiše, saznaje „Blic”.
U borbi za bolju naplatu poreza biće uključeni informatičari, statističari, ekonomisti i pravnici, ali i institucije i lica izvan Poreske uprave, poput banaka, matematičara, građana, strukovnih udruženja…Usko specijalizovana odeljenja u Poreskoj upravi fokusiraće se isključivo na analizu rizika a u akciji protiv poreskih neplatiša i skrivenih modela za izbegavanje poreza biće uključeni i inspektori poreske kontrole i poreske policije. Svi oni zajedno će prikupljati podatke sa više strana potom ih upraviti i brže dolaziti do fantomskih preduzeća i drugih nosilaca poreskih utaja. Na udaru će biti ugostiteljski objekti, građevinske firme i trgovina, ali i estradni menadžeri i estrada, gde se često plaća na ruke.

„Više lica u Poreskoj upravi detaljno će analizirati poreske prijave, registre, rezultate prethodnih kontrola, blagovremenost podnošenja prijava i ispravnost, te zapažanja inspektora u kontrolama. Oni će koristiti i podatke koje Poraska uprava razmenjuje s drugim institucijama, bankama, državnim organima, udruženjima, ali u obzir će uzimati i prijave građana. Cilj je što ranije otkriti prevaru i skrivene modele s obzirom na to da se veliki broj firmi konstantno „usavršava” u izbegavanju plaćanja obaveza. Tu je brzina veoma važna jer mnoge fantomske firme obično služe za samo jednu ili nekoliko nelegalnih transakcija”, kaže izvor „Blica”.

Kada se pogleda struktura utaje poreza, gotovo 77 odsto se odnosi na izbegavanje plaćanja poreza i dorpinosa na zarade zaposlenih i neplaćanje PDV. U prva četiri meseca 2018. godine poreski policajci pronašli su 4,1 milijardu dinara utajenog poreza. Čak 47,3 odsto se odnosi na neplaćene poreze i doprinose koje su poslodavci ostali dužni radnicima, a 29,4 odsto na neplaćene PDV prema državi. Tokom 2017. godine otkriveno je 11 milijardi dinara utajenog poreza. Poreznici su tada podneli skoro 1.600 krivičnih prijava. U Poreskoj upravi kažu za „Blic” da su, između ostalog, fokusirani na precizniju identifikaciju visokorizičnih obveznika, ako i na jačanje sopstvenih kapaciteta.

„U tom smislu i u cilju preciznijeg određivanja visokorizičnih obveznika, u toku je razvoj novih metodologija koje se zasnivaju na najmodernijim tehnikama analize i obrade velikih podataka. Reč je o „big data” analizama koje se baziraju na upotrebi naprednih matematičkih i statističkih metoda, a koj omogućavaju da se iz velikog seta podataka iz različitih izvora izvuku zaključci o postojanju rizika. Trend korišćenja ovakve metodologije je u porastu u svim segmentima društva, pa tako i u poreskim administracijama”, otkrivaju u Poreskoj upravi.

Izvor: GZS/Blic

Podeli članak

Komentari

https://matis.rs/