Home / FOTO RAZGLEDNICA / Studijska poseta poljoprivrednih proizvođača Italiji i Sloveniji

Studijska poseta poljoprivrednih proizvođača Italiji i Sloveniji

Grad Užice je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ objavio javni poziv za učešće poljoprivrednih proizvođača u programu studijske posete Italiji i Sloveniji.

Poljoprivredni proizvođači sa teritorije Grada Užica, koji su zainteresovani za učešće u programu studijske posete Italiji i Sloveniji, svoje prijave mogu dostaviti Gradskoj upravi grada Užica. Studijska poseta će biti relaizovana krajem meseca februara 2018. godine sa ciljem upoznavanja lokalnih poljoprivrednih proizvođača sa iskustvima, znanjem i veštinama poljoprivrednih proizvođača i ostalih aktera u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koja se primenjuje u Italiji i Sloveniji.

Pravo na učešće u ovom javnom pozivu može ostvariti fizičko lice koje je nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa aktivnim statusom u 2017. godini.

Podnosilac prijave ostvaruje pravo na ušeće u programu studijske posete ako ispunjava sledeće uslove:

  1. Da ima prebivalište na teritoriji grada Užica,

  2. Da registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo ima aktivan status i da se nalazi na teritoriji grada Užica,

  3. Da je izmirio sve poreske obaveze prema Gradu Užicu

Ovim javnim pozivom definiše se način, uslovi i kriterijumi za učešće na proramu studijske posete poljoprivrednom sektoru Italiji i Sloveniji. Učesnici programa studijske posete su u obavezi da obezbede sopstveno koofinansiranje u iznosu od 5.000 dinara. Rokovi i način uplate biće definisani posebnim ugovorom između korisnika ovog javnog poziva i Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“.

Studijska poseta se realizuje u poslednjoj sedmici meseca februara 2018. godine sa sledećim PROGRAMOM

Potrebnu dokumentaciju podnosilac prijave dostavlja lično na pisarnicu Gradske uprave grada Užica, kancelarija br. 12, na adresi Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, najkasnije do petka 29. decembra 2017. godine do 14 časova. 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 031/590-163 i 031/523-065.

Javni poziv za učešće poljoprivrednih proizvođača na programu studijske posete Italiji i Sloveniji možete pogledati OVDE

Podeli članak

Komentari

https://matis.rs/