Home / UŽIČKE VESTI (page 30)

UŽIČKE VESTI

Sarma i musaka na luksuznim brodovima na Rajni

Uži­ce – Pre de­ce­ni­ju je Uži­ča­nin Dra­gan Đor­đe­vić (41) ta­da, ka­ko za se­be ka­že, ku­var ama­ter sa stra­šću pre­ma ku­li­nar­skom po­slu, od­lu­čio da u sve­tu uspe i pri­stoj­no za­ra­di za svo­ju po­ro­di­cu. Oti­snuo se pre­ko oke­a­na, u da­le­ki Ma­ja­mi. Po­čeo da ku­va na pre­ko­o­ke­an­skim bro­do­vi­ma kru­ze­ri­ma, pet go­di­na to ra­dio ...

Više

Hrabri krojač Mihailo iz sveta tišine

Užičanin, od rođenja bez čula sluha i mogućnosti govora, sam šio i po 100 pantalona mesečno, u rukometu za gluve i nagluve osvajao olimpijska zlata, igrao folklor… Ona deč­ja pri­ča o hra­brom kro­ja­ču, oda sna­la­žlji­vo­sti i upor­no­sti, bli­ska je na oso­ben na­čin s ne­sva­ki­da­šnjom ži­vot­nom hra­bro­šću i spo­sob­no­šću užič­kog kro­ja­ča ...

Više

Predstava „Svedobro“

Predstava „Svedobro“ Narodnog pozorišta Užice, po tekstu Stevana Vraneša, u režiji Nemanja Ranković biće izvedena u četvrtak, 08. marta na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Užice, sa početkom u 20 časova. „O kakvom tekstu je ovde reč? Dramaturg Stevan Vraneš je napisao dramu sa pet lica pod naslovom Svedobro. Od tih pet karaktera, tri ...

Više

Sevojno: Birališta otvorena za 5882 glasača

U Sevojnu, industrijskom predgrađu Užica svih pet biračkih mesta otvorena su na vreme u 7 časova, a pravo glasa ima 5882 birača. Do 9 časova, oko 3 odsto upisanih u birački spisak iskoristili su svoje pravo glasa, a izborni proces je otpočeo bez problema. Sevojničanima su na raspolaganju četiri izborne ...

Više

Užička forenzička laboratorija jedna od najsavremenijih

Nacionalni kriminalističko-tehnički centar u Užicu jedan je od četiri takva centra u Srbiji. Za pet godina, u njemu je urađeno 4.300 veštačenja na zahtev suda ili policijskih uprava u Užicu, Prijepolju, Valjevu, Čačku, Kraljevu i Novom Pazaru. Naizgled originalan rukopis, cifra, fotografija, pečat, pisani ili štampani dokument, uz savremeni uređaj, ...

Više

Obeležen 01. mart Svetski dan civilne zaštite (VIDEO)

Danas je u Svečanoj sali Gradske kuće svečano obeležen 01. mart, Svetski dan civilne zaštite, koji je ustanovljen još 1990. godine sa ciljem da se skrene pažnja široj javnosti na vitalni značaj civilne zaštite i razvijanja svesti o značaju pripremljenosti za preventivne i samozaštitne mere i postupke u slučaju elementarnih nepogoda, ...

Više